ترجمه رساله حفظ الصحه

1درباره کتاب

در میان آثار متعدد ابن‌سینا که برخی آن را به چهارصد شمارگان رسانیده‌اند رساله‌ای مختصر به زبان عربی بدو منسوب شده که سیزده باب دارد. کتاب با آنکه بسیار کم‌برگشمار است امّا از جنبه‌ی اشتمال بر مطالب ضروری بهداشتی برای همگان، سخت ارزشمند و کاربردی است. شیوه‌ی نگارش متن نشان می‌دهد که متن آن لزوماً برای عامه‌ی مردم نوشته نشده، بلکه برای کسانی است که اهل علمند ولی نیازمند آگاهی از اصول پزشکی‌اند. شاید این رساله‌ی کوتاه برای دانشمندی دیگر و یا شاگردان ابن‌سینا تألیف شده باشد. تاکنون متن فارسی به چاپ نرسیده بوده است. پژوهنده‌ی متن کنونی، دست‌کم شش نسخه‌ی عربی آن را یافته و در تحقیق خویش پیش روی داشته است. منطقاً در آینده نسخه‌های خطی دیگری از آن یافته خواهد شد. عمده‌ی مطالب رساله درباره‌ی بهداشت آب، شراب، خواب و ورزش است.

2 اثرگذاشتن نحسی عدد 13 در ترجمه‌ی فارسی کتاب

در آغاز سده‌ی دوازدهم برای یکی از سران کشوری و لشکری که چندان نیز برای تاریخ‌پژوهان صفوی شناخته شده نیست، دانشمندی قزوینی‌تبار به نام عبدالکریم بن یحیی با تغییراتی متن را به چهارده باب رسانده و فارسی‌زبان کرده است. گویا در این زمینه نیم‌نگاهی به شوم‌بودگی عدد سیزده و شگون عدد چهارده داشته که شمارگان پیشوایان دوازده امامی بوده که در روزگار صفوی معیار دینداری شمرده می‌شده است. بخش شراب حذف شده و دو بخش دیگر بدان افزوده شده است. این رساله‌ی عربی به همراه ترجمه‌ی فارسی در این مجموعه آماده شده که تعلیقات متعددی بدان افزوده شده تا راهگشای خوانندگان باشد. مصحح در مقدمه‌ی کتاب نیز به پیشینه‌ی حفظ‌ الصحه نویسی و همچنین زندگی مترجم و آثار و نیاکانش پرداخته است..

تعداد صفحه

۶۸ص

سال انتشار

۱۳۸۶ش

ناشر

کتابخانه مجلس

نویسندگان(پدیدآورندگان)

ابن‌سینا