تریاق فاروق

1موضوع کتاب

برجسته‌ترین پژوهش داروشناختى درباره تریاق فاروق در سده دهم هجرى

2درباره کتاب

تریاق فاروق را می‌توان نمونه‌ای از داروهای پیچیده‌ی ترکیبی نظام داروسازی پزشکی کهن دانست که شاید به سبب روند طولانی دو هزار ساله‌ی شیوه‌ی فراوری‌اش که مسیری از یونان تا تمدن اسلامی و قلمرو ایران و هندوستان را درنوردیده، نماد پژوهش داروسازی در تاریخ پزشکی بوده باشد. در زبان عربی رساله‌های کوتاه مانند تألیف تمیمی در سده‌ی چهارم تا کتابهای مفصل مانند عبدالعظیم انصاری در نیمه‌ی دوم سده‌ی هفتم هجری در این باره تألیف شده بوده است.
در این کتاب، نخست تاریخچه‌ی چند سده‌ای ساخت آغاز تا پایان روند تریاق فاروق یادآوری شده، زان پس جزء جزء این دارو که دست‌کم هفتاد مفرده‌ی گیاهی و جانوری است توصیف گردیده و روند فراوری تک تک آنها را به دست داده شده است. سرانجام شیوه‌ی کاربرد و بیماریهای مربوطه‌ای که این دارو در آنها کاربرد دارد یاد شده است. این متن نیز به سال ۱۳۸۶ بر پایه‌ی سه نسخه‌ی خطی تصحیح شده و در شمار انتشارات کتابخانه‌ی مجلس به چاپ رسید.

3درباره نویسنده

در روزگار شاه طهماسب صفوی به سال نزدیک به ۹۷۰هجری و در زمان یکی از حکمرانان محلی در شهر یزد، یکی از حلقه‌های خاندان پزشک‌پیشه‌ی شیرازی که دست‌کم ده نسل از آنها از سده‌ی نهم هجری پزشک‌پیشه بوده‌اند به نام کمال‌الدین حسین شیرازی این متن را به زبان فارسی تألیف کرده بوده که به این حجم و به شکل مستقل در زبان فارسی سابقه نداشته و دست‌کم آگاهیهای امروزی ما چنین است. مؤلف برادرزاده‌ی عمادالدین محمود شیرازی، پزشک برجسته‌ی سده‌ی دهم در روزگار صفوی است که پس از پدرش به دستگاه حکومتی وارد شده بوده است.

تعداد صفحه

۱۸۰ص

سال انتشار

۱۳۸۶ش

ناشر

کتابخانه مجلس

نویسندگان(پدیدآورندگان)

کمال‌الدین حسین شیرازى