تشریح بدن انسان

1موضوع کتاب

نخستین درسنامه کالبدشناسى تصویردار جهان اسلام

2درباره کتاب

این کتاب یادگاری از سده‌ی هشتم هجری / چهارده میلادی است که به یکی از نوادگان تیمور گورکانی اهدا شده است. منصور بن محمّد بن احمد شیرازی این کتاب را تصنیف نموده و نخستین درسنامه‌ای است که دست‌کم در تاریخ علم پزشکی تمدن اسلامی و اروپایی بر پایه‌ی رنگ‌شناسی دانش کالبدشناسی را آموزانیده است. این کتاب در دهه‌ی پایانی سده‌ی چهاردهم تدوین شده و از نظر زمانی دست‌کم یکصد و پنجاه سال بر نخستین کتاب کالبدشناسی تصویردار اروپایی در قرون وسطی تقدم زمانی دارد که آن نیز بر اساس رنگ تألیف نشده بوده است. این متن که به زبان فارسی است برای بیشتر پژوهشگران تاریخ علم به ویژه تاریخ دانش پزشکی در بیشتر مراکز دانشگاهی جهان شناخته شده است. دست‌کم در تمدن اسلامی تا زمان پیدایش این تألیف کتابی وجود نداشته که دارای تصویرهای پزشکی بوده باشد...

3بخش بندی کتاب

پژوهشگر این متن در فاصله‌ی سالهای ۱۳۷۴-۱۳۸۲ این متن را تحقیق کرده و بر اساس پنج نسخه‌ی خطی کهن آن را تصحیح نموده است. بر سر هم متن اصلی، دارای پنج بخش اصلی است که نخست اندامهای مفرده ذیل استخوان‌شناسی، عصب‌شناسی، رگ‌شناسی و ماهیچه‌شناسی را توصیف نموده و سرانجام یکایک اندامهای تخصصی شده‌ی بدن را وصف کرده است. متن چاپی در بردارنده‌ی اصل کتاب به اضافه‌ی مقدمه‌ای در باب پیشینه‌ی تألیف و مؤلف و پیوستی در تفسیر نامهای دشوار آن و معادل‌گذاری عربی، فارسی و انگلیسی به سال ۱۳۸۳ از سوی مؤسسه‌ی مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل کانادا شعبه‌ی تهران با همکاری انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. این کتاب برای نخستین بار است که بر پایه‌ی پنج نسخه‌ی خطی کهن به شکل انتقادی در ایران منتشر شده است..

تعداد صفحه

۲۴۰ص

سال انتشار

۱۳۸۳ش

ناشر

دانشگاه تهران ـ مرکز بین‌المللى گفتگوى تمدّنها ـ مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل کانادا

نویسندگان(پدیدآورندگان)

منصور بن محمّد بن احمد شیرازى