حفظ البدن

1نویسنده

فخرالدین رازی دانشمند سده‌ی ششم هجری برای اغلب پژوهشگران، بیشتر به عنوان فیلسوف و مفسر قرآن شناخته شده است. در چند سده‌ی اخیر کمتر به پزشکی‌ورزیهای او اشاره شده است. پژوهشگر این متن طی سالهای متمادی آثار پزشکی او را به شکل خطی در کتابخانه‌های داخل و خارج کشور جستجو کرده که نخستین ثمره‌ی آن متن انتقادی پزشکی‌نامه کنونی است که گزارش یافته‌های مصحح درباره‌ی زندگی و پزشکی‌نوشته‌های فخرالدین رازی به دست داده شده است.

2درباره کتاب

بازگردان فارسی از سوی شخصی به نام لطف‌الله هروی در سالهای پیش از ۸۲۸هجری انجام شده که در منابع کهن یادآور شده که گورگاهش در شهر هرات در کنار فخر رازی واقع شده است. متن عربی فراست در فرانسه به همراه ترجمه‌ی فرانسوی در دهه‌ی چهل سده‌ی بیستم هجری به چاپ رسید. متن فارسی کنونی نخستین بار در مجله‌ی تاریخ علم دانشگاه تهران منتشر شد و به شکل دقیق‌تر و بازبینی‌شده به همراه مقدمه‌ای در این مجموعه‌ی کنونی آورده شده است. بخش سوم نیز باب طب کتاب جامع‌العلوم فخر رازی است که بر اساس چند نسخه خطی آماده شده و همزمان با متن چاپی سیدعلی آل‌داود نیز سنجیده و لغزشها به دست داده شده است. حفظ البدن به سال ۱۳۹۰ از سوی پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید که نسخه‌های آن در زمانی کوتاه به اتمام رسید. چاپ دوم آن در دست انتشار است.. .

تعداد صفحه

۵۹۲ص

سال انتشار

۱۳۹۰ش

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

نویسندگان(پدیدآورندگان)

فخرالدّین رازى