درآمدى بر داروشناسى و داروسازى از صفویه تا دارالفنون

درآمدى بر داروشناسى و داروسازى از صفویه تا دارالفنون

1درباره کتاب

این کتاب، مرور مختصری بر تاریخ چهارصد ساله‌ی پژوهشها، پیشرفتها و پیشگامان داروسازی و داروپزشکی و از جمله پزشکان فارسی‌نگار در قلمرو ایران، عثمانی، هند و سرزمینهای همجوار استنگارنده‌ی این تحقیق، گزارش سالها بازبینی متون خطی طبی و داروسازی در کتابخانه‌های درون‌کشوری و برون‌کشوری را در قالب این متن عرضه نموده که در مجموعه‌ای به نام علوم محضه زیر نظر دکتر مهدی محقق استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و ادب جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است. در این پژوهش پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره‌ی پیشینه‌ی این رشته در ایران، ذیل نام برجسته‌ترین دانشمندان این رشته در ایران و هندوستان و عثمانی و آسیای میانه از زندگی مؤلف و آثار علمی و دیدگاههایشان یاد شده است.

2دوران شکوفایی پزشکی

ایران در روزگار صفویه در کنار کوچندگان فارسی‌زبان قلمرو دولت عثمانی و هند به یکی از شکوفاترین دوره‌های دانش پزشکی خویش رسیده بوده است. اروپا هنوز در دانش پزشکی به قوه‌ی علمی سده‌های نوزدهم و بیستم نرسیده بود. در کشورهای عربی نیز نوآوری‌ها بسیار اندک بوده است. حکومت شیعی صفوی سبب شد که شماری ایرانیان به ویِژه اهل سنت از ایران کوچ کنند و در دیگر سرزمینهای مجاور اقامت نمایند. برآیندش پدید آمدن آثار فراوانی در شاخه‌های مختلف پزشکی و از جمله داروسازی بوده است. کارنامه‌ی آماری این دوره در هند به تقریب بیش از نیمی از گنجینه‌ی تألیفی و ترجمه‌ای بر جای مانده را شامل می‌شود. چندان که برخی از این آثار به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر شده بوده است. الفاظ الادویه نوشته‌ی عین‌الملک شیرازی از آن جمله است که از سوی گلادوین به انگلیسی ترجمه و در هندوستان به چاپ رسیده است

تعداد صفحه

144

سال انتشار

۱۳۸۴

ناشر

دانشگاه تهران ـ مرکز بین‌المللى گفتگوى تمدّنها ـ دانشگاه مک‌گیل کانادا

نویسندگان(پدیدآورندگان)