شرف النبى و معجزاته

1درباره کتاب

یکی از کهن‌ترین متون فارسی در باب سیره‌ی پیامبر اسلام(ص) متنی است که بر پایه‌ی تألیف عربی ابوسعد عبدالملک نیشابوری دانشمند سده‌ی چهارم هجری تدوین شده که بازگردان‌کننده‌ی آن نجم‌الدین محمود راوندی است که به تقریب در سالهای پیش از ۵۹۹هجری آن را پارسی‌گردان کرده است. متن کامل عربی همین کتاب با عنوان شرف المصطفی در چندین مجلد به سال ۱۴۲۴ هجری در شهر مکه به چاپ رسید

2ویراسته های کتاب

ویراسته‌ی نخست این کتاب برای اولین بار به سال ۱۳۶۲ از سوی انتشارات بابک تهران منتشر شد. ویراسته‌ی دوم پس از انتشار متن عربی با آن همسنجی شد و با تغییرات بنیادین به سال ۱۳۸۵ منتشر گردید. اهمیت تألیف و مؤلف بر کارشناسان فن پوشیده نبوده است. شادروان دکتر احمد طاهری عراقی درباره‌ی همین کتاب و ابوسعد نیشابوری مقاله‌ای تحقیقی نگاشت که در نشر دانش به چاپ رسید و دیگرباره در ویراسته‌ی اخیر به متن کنونی افزوده شد. شادروان طاهری در نظر داشت تهذیب الاسرار ابوسعد نیشابوری را نیز تصحیح نماید که با مرگ ناگهانی‌اش نیمه‌کاره ماند.

3موضوع کتاب

شرف‌النبی کتابی است درباره‌ی تاریخچه‌ی تبار پیامبر اسلام(ص)، زندگی و سیره‌ی نبوی از آغاز تا پایان که با نثری دلنشین به فارسی بازگردان شده است. مترجم خویشاوند مؤلف کتاب تاریخ عهد سلجوقیان یعنی راحه الصدور و آیه السرور است که همان متن نیز در سده‌ی ششم هجری تألیف شده است. دستور توقیف کتاب شرف النبى و معجزاته چند روز پس از انتشار از سوی مسئولین مربوطه صادر شد.

تعداد صفحه

۵۴۰

سال انتشار

۱۳۸۵

تصحیح

محمّد روشن ـ سیدحسین رضوى برقعى

نویسندگان(پدیدآورندگان)

ابوسعد عبدالملک نیشابور