2020-06-12

به یاد مترجم آدونیسی، کاظم برگ‌نیسی

  به یاد مترجم آدونیسی، کاظم برگ‌نیسی   درباره من بر پايه آنچه بر سَرِ زبانهاست داورى مَكُن دنيايى كه در آن زندگى مى‌كُنى آكنده از فريب است ابوالعلاى معرّى   شايد نخستين بار  سال ۱۳۷۴ش در ميدان بهارستان تهران بود طعمِ خوشِ فراغت چشيدم. عالَمِ خلسه‌آورِ سرخوشىِ مخطوطات قديمى […]