2020-06-14

رفتارهاى بهارى از نگاه حکمای كهن

رفتارهاى بهارى از نگاه  حکمای كهن اسفند ماه ۱۳۷۷ش بود که روزنامه‌ای مقاله‌ای خواست. نوشتم و چند روز بعد در ویژه‌نامه  نوروزی در روزهای پایانی همان سال منتشر شد. اکنون پساتراش‌دهی و لغزش‌زدایی در صفحه سایت شخصی‌ام قرار گرفته است. وقتى آدم از بهشت به زمين تبعيد شد همچون گناهكارى […]
2016-07-18

بازار خودفروشی پژوهشگرنمایان این زمان

بازار خودفروشی پژوهشگرنمایان این زمان پیشکش به استادم زنده یاد دکتر هوشنگ اعلم (۱۳۰۷-۱۳۸۶ش) متخصص مقالات دائره المعارفی تاریخ پزشکی نماد دانش و منش و پژوهشگری ناب یکم. شوربختانه در گذرِ تاريخِ بشرى در بيشتر اوقات، دانشمندنمايان به قدرتمندان و ثروتمندان تقرّب جُسته‌اند. خويشتن‌دارى را فرونهاده‌اند. دريغا كه دانش پُرمايگان […]