2020-06-07

باورهای نادرست ایرانیان پیرابیماری ـ پیراتندرستی تن آدمیان

 باورهای نادرست ایرانیان پیرابیماری ـ پیراتندرستی تن آدمیان                                                                بخش یکم برآیند این باورهای نادرست زمانی آشکار می‌شود که بسیاری مردمان در دوره‌ای طولانی این رویه را به کار ببندند که البته  معمولا همزمان با شماری دیگر کارکردهای نادرست دیگر نیز همراه است: ۱٫  این باور نادرست که طبیعت زنجبیل […]