2020-05-24

بى‌ستونىِ سپاهان، پساگورسپارىِ سروشيار

      بى‌ستونىِ سپاهان، پساگورسپارىِ سروشيار در ستایش شادروان دکتر جمشید سروشیار مظاهری   سيد حسين رضوى برقعى   از روزگار كودكى و نوجوانى‌ام شيفته همنشینى با سالخوردگان بودم. بتدريج ‌كوشيدم خردمندترين و داناترينشان بیابم. به سبب ناشناخته‌اى بركشيدن و بزرگداشت گفتارى ـ نوشتارى آنان كه به باورم برجسته‌تر  […]