2016-07-15

به یاد روزگاران از دست رفته

به یاد روزگاران از دست رفته امروز آدينه ۲۵/۴/۱۳۹۵ش مراسم پنجمين سالگرد درگذشت استاد احمد اوحدى در آرامگاه باغ بهشت قم از سوى شاگردان مكتب ايشان برگزار شد. به تقريب چهل سال در فاصله ۱۳۱۸ـ ۱۳۵۸ش در مديريت آموزشى مراكز درسى شهر قم نقشى مؤثر داشتند. پدرم، برادرم و خودم […]