2020-06-19

کبد ، گنجی پنهان ـ قدرت پشت پرده بدن آدمی

کبد، گنجی پنهان ـ قدرت پشت پرده بدن آدمی     ۱ – کبد واژه‌ای عربی جگر است. برای همگان شناخته شده است اما بیشتر مردمان و حتی پزشکان در طول تاریخ آن را جدی نگرفته‌ بوده‌اند.  کارکردش حیاتی است و قدماء  یکی از سه اندام رئیسه‌اش خوانده‌اند کمتر کسی […]
2019-12-25
سید هبت الدین برقعی

حنجره خاموش شده | به ياد حكيم سيد هبت‌ الدين برقعى

حنجره خاموش شده | به ياد حكيم سيد هبت‌ الدين برقعى يك بار ديگر گوشم شنيد قويى پر كشيده است از سطحِ سرابناك زمين رفته بر فراز آبى آسمان خاموش گشته ارتفاع حنجره‌اش از حجم رنگين يك صدا محو شده سطر سطر واژه‌هاى مركّبى‌اش از رخنه كلام راست گفته بود […]