2021-07-22

شرابهای مستی‌‌آور نادیداری

۱ – از زمانی که حافظه چشم و گوشم ثبتهای دیداری و شنیداری را  به یاد دارد نام شراب با ذهنم همجوشی یافته بی‌آنکه تجربه نوشیدنش را  تا این زمان داشته باشم.  چرایی شوق به شراب به باورم  همچون دخانیات و مخدرات به طیفی گسترده از هوس‌زدگی و مد روزبودگی […]
2020-03-06
ویروس کرونا

کرونا مرگ کوچک…جهل مرگ بزرگ

یکم. در  قرآن بنا به آیه سی ام سوره مدثر  دوزخ/سقر نوزده شمارگان فرشته نگهبان دارد. دست بر قضا شاید  هم ناخواسته نام ويروس کرونا هم كوويد نوزده انتخاب شده است. زیرا بنا به داده های رسانه ها در سال ۲۰۱۹م از چين دستچين و به دیگر مناطق جهان به […]