2016-10-15

میرزا ابراهیم صحاف باشی از کانادا تا شرق آسیا

آخرین بخش سفرنامه صحاف باشی در سال ۱۳۱۵هـ / ۱۲۷۶ش / ۱۸۹۷م شامل برگشت او به ایران از مسیر دریای پاسیفیک که همان اقیانوس آرام امروزی است به میانجی هنگ کنگ و ژاپن و چین بوده است. کلمات عیناً مانند نسخه اصلی رعایت شده از جمله شهر یوکوهاما که او […]
2016-09-19

طاعون ـ وبای پسایاساپاسان و پیشاگورکانیان میان سالهای ۷۴۲ – ۷۴۹هـ و فروپاشی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی

میان سببهای گوناگون منتهی به ویرانی تمدنهای بزرگ چه همراستایی شگفتی یافته می شود که تمامی زمین و زمان به دست هم می دهند تا چرخه تصاعدی که عیسی مسیح (ع)  گفته بوده تحقق یابد که هر کسی چیزی افزونه دارد باز هم به او داده خواهد شد و اگر […]
2016-07-13

طاعون ۷۴۸ قیصریه

سالها پيش نسخه‌اى خطّى از حبيش تفليسى سده ششمى را تصحيح مى‌كردم. در پايان نسخه يادداشتى درج شده بود كه به نظرم يادكردهايى دارد كه براى برخى پژوهشگران تاريخ و تمدن و خاصه تاريخ پزشكى ارزشمند خواهد بود. زمان رويداد اين اتفاق سال 748هـ بوده است. اين‌گونه رخدادها يعنى سيلها، زلزله‌ها، طاعون‌ها و جز آن در كنار يورشهاى كوچك و بزرگ ويرانگر شرقى مى‌تواند سر نخى براى چرايى انحطاط ايران نيز بوده باشد.