2016-08-05

طنزی از یغمای جندقی درباره اطباء و به یاد زنده‌یاد عباس کیارستمی

طنزی از یغمای جندقی درباره اطباء و به یاد زنده‌یاد عباس کیارستمی در دوره دانشجویی استادی داشتم در دانش و منش کم‌نظیر که دانش‌آموخته دندانپزشکی و متخصص جراحی دهان و فک و صورت از آمریکا بود. دکتر مسعود یغمایی از نوادگان یغمای جندقی، شاعر سده سیزدهمی به شمار می‌آمد. طی […]