2020-07-18

زبان و ادبیات فارسی

 زبان و ادبیات فارسی   غروب جمعه ۱۳۹۹/۴/۲۷ش است. به یاد خاطراتم از  انسم به شاهکارهای زبان و ادب فارسی افتادم که شاهکارهایی جهانی‌اند اما سردرگمی و سوءمدیریت متولیانش سبب بی‌سر و سامانی‌اش همچون نرخ ریال در برابر ارزهای معتبر یا زر و سیم شده است. دریافتم چندانکه با داشتن […]
2020-05-24

بى‌ستونىِ سپاهان، پساگورسپارىِ سروشيار

      بى‌ستونىِ سپاهان، پساگورسپارىِ سروشيار در ستایش شادروان دکتر جمشید سروشیار مظاهری   سيد حسين رضوى برقعى   از روزگار كودكى و نوجوانى‌ام شيفته همنشینى با سالخوردگان بودم. بتدريج ‌كوشيدم خردمندترين و داناترينشان بیابم. به سبب ناشناخته‌اى بركشيدن و بزرگداشت گفتارى ـ نوشتارى آنان كه به باورم برجسته‌تر  […]
2016-08-27

سرسپردگان آستان جلال الدین محمد رومی بلخی از صلاح الدین زرکوب تا عبدالحسین زرین کوب – خاطره‌ای از استادی زرنگار

به باورم  سخت اندکند کسانی که  قلمرو شرق شناسی  در گذر عمر  به راستی خوب و جدی و پهناگستر متن خوانده اند یعنی به تقریب تمامی منابع مرتبط با رشته تحقیقی و تحصیلی را واکاویده و  البته خوب هم فهمیده باشند خاصه میراث مکتوب ایرانی نیاکانی شان که از پس […]