2016-07-18

بازار خودفروشی پژوهشگرنمایان این زمان

بازار خودفروشی پژوهشگرنمایان این زمان پیشکش به استادم زنده یاد دکتر هوشنگ اعلم (۱۳۰۷-۱۳۸۶ش) متخصص مقالات دائره المعارفی تاریخ پزشکی نماد دانش و منش و پژوهشگری ناب یکم. شوربختانه در گذرِ تاريخِ بشرى در بيشتر اوقات، دانشمندنمايان به قدرتمندان و ثروتمندان تقرّب جُسته‌اند. خويشتن‌دارى را فرونهاده‌اند. دريغا كه دانش پُرمايگان […]