2021-07-27
علی ملکوتی

پرواز الی ملکوتی علی ملکوتی

۱-  دقایقی پیش سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ش برای تفقد احوال علی ملکوتی که مدتی گرفتار بیماری شده بود به منزلشان تلفن زدم. همسرشان گفتند جمعه ده صبح یکم مردادماه ۱۴۰۰ش پساناخوشی ریوی چند هفته‌ای و بستری بودن در بخش س.سی. یو سرانجام در بیمارستانی در شمیران تهران درگذشته است.  تک پسرش پسادیدار […]