2020-06-05

تهران شهر نفرین‌شده

تهران شهر نفرین شده نخستین بار در سال ۱۳۷۲ش غروبگاهی مقاله‌ای با همین عنوان نوشتم یعنی تهران شهر نفرین شده. نوشته‌ای که با تمام وجود و از سر باورم شخصی‌ام پسا سیزده سال از نخستین ماههای اولین اقامتم در سال ۱۳۵۹ش از سرانگشتانم روی کاغذ آمد. به راستی شومی این […]
2016-09-08

هوشنگ اعلم… نمونه فرازینه مقاله نویسی پارسی نگار دائرة المعارفی تاریخ علم ایران و اسلام

  سالزاد استاد نازنینم  هوشنگ اعلم همسان سهراب سپهری  شاعر دوست داشتنی ام بوده است . هر دوشان  زاده ۱۳۰۷/۱۹۲۸  بوده اند که در این سال  برای نخستین بار ویراسته متن عربی فردوس الحکمه علی بن ربن طبری نیز در برلین به نقفه گیب  چاپ و با مقدمه ادوارد براون […]