در این دسته خاطرات و یادداشت های روزانه سید حسین رضوی برقعی درج می گردد.

۱۳۹۶-۰۴-۳۱

به یاد زنده‌یاد غلامرضا طاهر

شهرضا، طاهر                                                                     به عزم گزاردن وام به غلامرضا طاهر( ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۰) قلم دست گرفته‌ام مگر نفس مجرده‌اش دريابد سپاسگزارش شده‌ام. از سوی  دیگر این نوشته را سوگنامه ای کرده ام ویژه تمامی طاهرگونه هایی که با گمنامی و تنگناهایشان همچنان  پاک اندیشیدند و نوشتند و رفتند. بر سر کارهاشان […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۶

دهمین سالگرد سفر استاد اعظم قلمرو دانش و فرهنگ …هوشنگ اعلم

از آن سبب که به خواب شبانه و تاویلش سخت باور دارم. نیز چون متون کهن عربی و فارسی  خوابگزارانه  متعددی را تصحیح کرده ام که فقط یکی از آن همه را نشر نی منتشر کرده است حکایتی را به عنوان متمم می نویسم. یادداشت زیرین را که نوشتم  چند […]
۱۳۹۵-۱۱-۰۵

از تقى‌خان تا تقى‌خان: تاريخ فرهنگ ايران از دارالفنون تا اميركبير

فراچهل سال آشنایی ام با مؤسسه امیرکبیر همچون مردمان سالخورده سپری شده است. به  تعبیر  مارسل پروست و البته سخت درست  در جستجوی زمان از دست رفته ام.  . اسفندماه ۱۳۹۴ به دفتر نشر نو در خیابان میرعماد  تهران رفته بودم. شنیدم فرزند بنیانگزارش ، محمدرضا جعفری برای سالگرد پدرش […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۲
علی اصغر فقیهی

ابوسعید ابوالخیر ـ بایزید بسطامی روزگار ما به گواهی زنده یاد دکتر محمدامین ریاحی

پس از نوزده سال از نخستین روزی که از نزدیک شادروان علی‌اصغر فقیهی را  پاییز ۱۳۷۶ در خانه ساده‌اش در خیابان باجک قم دیدم نوزده سالی گذشته است. شش سال را   با شخص ایشان هماره مانوس و مرتبط بودم . سیزده سالی است حضور ناجسمانی او را در گذر روزها  […]