2020-07-07

خاطرات ملکوتی (۲)

     خاطرات عمر سید علی ملکوتی بخش دوم   ۱ – پدر هفت سالگی او را به مدرسه گذاشت. سه سال در مدرسه دولتی حکمت درس خواند. از سال چهارم دبستان تا سال اول دبیرستان در مدرسه ملی سنایی ادامه داد. از سال دوم دبیرستان به حکیم نظامی راه […]
2020-07-05

خاطرات ملکوتی (۱)

 مجموعه فرهنگبانان قم سید علی ملکوتی (۲)   چند روز پیش بود که از دوست و خویشاوند و همشهری‌ام  سید علی ملکوتی که مقاله مرغ باغ ملکوت را در معرفی‌اش نوشتم  بودم خواستم آرام آرام بخشهایی از خاطراتش برایم بفرستد. ظهرگاه امروز  یکشنبه  پانزدهم تیرماه ۱۳۹۹ش با پست پیشتاز  رسید. […]