2020-06-21
هادی فاطمی

هادی فاطمی… ايام سپرى شده هفده ساله از چهل و هشت سال

                                                                            مجموعه فرهنگبانان قم                                                                              سید هادی فاطمی (۲) ايام سپرى شده هفده ساله از چهل و هشت سال خدمات فرهنگى من سيد هادى فاطمى در فرهنگ قم در بيست و نهم آذرماه سال ۱۳۳۹ش به عنوان آموزگار شاغل در دبيرستان به روستاى طغرود در […]
2016-10-15

میرزا ابراهیم صحاف باشی از کانادا تا شرق آسیا

آخرین بخش سفرنامه صحاف باشی در سال ۱۳۱۵هـ / ۱۲۷۶ش / ۱۸۹۷م شامل برگشت او به ایران از مسیر دریای پاسیفیک که همان اقیانوس آرام امروزی است به میانجی هنگ کنگ و ژاپن و چین بوده است. کلمات عیناً مانند نسخه اصلی رعایت شده از جمله شهر یوکوهاما که او […]
2016-10-07

پزشکیانه های شاعر مازندرانی هندوستانی کوچ… بیماری و اعتیاد طالب آملی

محمد طالب آملی مازندرانی از شاعران سدۀ دهم و یازدهم هجری متوفای ۱۰۳۵/۱۰۳۶هـ خطاط و شاعر متخلص به طالب و معروف به طالبا که در آمل ولادت یافت. تحصیل دانش و ادب کرد و از جوانی به شاعری روی آورد. در حدود سال ۱۰۱۰هـ از مازندران بیرون آمد و مدتی […]
2016-07-24

نازنین استادی کم مانند از دیار بیرجند

نازنین استادی  کم مانند از دیار  بیرجند برگى از خاطرات با استادم مردی کبیر از پهنه کویر دكتر على‌اكبر بهرمان استاد دانشكده دندانپزشكى روچستر نيويورك سى سال پيش در سالهاى تحصيلى ۱۳۶۴ـ۱۳۶۵ش در دوره تحصيلى رشته دندانپرشكى بخت آشنايى با استادى را داشتم كه نخستين الفباى دانش ارتدونسى  (Orthodontics)  يعنى […]