2021-07-25
علی محمد برقعی

به یاد دکتر سید علی محمد برقعی، استاد دانشگاه تهران

    ۱- غروبگاه یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ش  خبردار شدم عصر دوم مرداد  پسابیماری چند هفته‌ای‌اش در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشته است. یکی از تقارنها اینکه نام خانوادگی همسرش جولایی بود. خودش هم در روزی از ماه جولایی میلادی  درگذشت. سالهاست باور کرده‌ام هر کس هرگونه زندگی کند همانگونه نیز خواهد مرد. […]