2021-07-22

شرابهای مستی‌‌آور نادیداری

۱ – از زمانی که حافظه چشم و گوشم ثبتهای دیداری و شنیداری را  به یاد دارد نام شراب با ذهنم همجوشی یافته بی‌آنکه تجربه نوشیدنش را  تا این زمان داشته باشم.  چرایی شوق به شراب به باورم  همچون دخانیات و مخدرات به طیفی گسترده از هوس‌زدگی و مد روزبودگی […]
2021-07-20

درخت ممنوعه مسیحیان(۱)

۱- در ادبیات مسیحیان تمثیل زیبایی است. اینکه درخت ممنوعه‌  آدم و حوا  آگاهی/علم بوده است. عریان بودند اما نمی‌دانستند.  میوه آن خوردند بی‌پوششی‌شان  را دیدند.  بهشت‌رانده شدند.   اول بار که خواندم بر دل و ذهنم نشست. بیرون نرفت که نرفت. نهالی اندک اندک درختی تناور  شد. میوه‌ بسیار […]
2020-06-19

کبد ، گنجی پنهان ـ قدرت پشت پرده بدن آدمی

کبد، گنجی پنهان ـ قدرت پشت پرده بدن آدمی     ۱ – کبد واژه‌ای عربی جگر است. برای همگان شناخته شده است اما بیشتر مردمان و حتی پزشکان در طول تاریخ آن را جدی نگرفته‌ بوده‌اند.  کارکردش حیاتی است و قدماء  یکی از سه اندام رئیسه‌اش خوانده‌اند کمتر کسی […]