باورهای نادرست ایرانیان پیرابیماری ـ پیراتندرستی تن آدمیان

2020-06-13

باورهای نادرست ایرانیان پیرابیماری ـ پیراتندرستی تن آدمیان… دیابت

 باورهای نادرست ایرانیان پیرابیماری – پیرا تندرستی تن آدمیان… دیابت                                         بخش دوم ۵ – دیابت واژه دیابت وزن و شکل و آهنگ ظاهری نرم و خوشایندی دارد همچون منافقان. بیماری‌اش هم کشنده و خطرناک است ر پدربزرگم سید علی اکبر برقعی (۱۲۷۸ـ۱۳۵۵ش) که […]
2020-06-07

باورهای نادرست ایرانیان پیرابیماری ـ پیراتندرستی تن آدمیان

 باورهای نادرست ایرانیان پیرابیماری ـ پیراتندرستی تن آدمیان                                                                بخش یکم برآیند این باورهای نادرست زمانی آشکار می‌شود که بسیاری مردمان در دوره‌ای طولانی این رویه را به کار ببندند که البته  معمولا همزمان با شماری دیگر کارکردهای نادرست دیگر نیز همراه است: ۱٫  این باور نادرست که طبیعت زنجبیل […]