2020-07-05

خاطرات ملکوتی (۱)

 مجموعه فرهنگبانان قم سید علی ملکوتی (۲)   چند روز پیش بود که از دوست و خویشاوند و همشهری‌ام  سید علی ملکوتی که مقاله مرغ باغ ملکوت را در معرفی‌اش نوشتم  بودم خواستم آرام آرام بخشهایی از خاطراتش برایم بفرستد. ظهرگاه امروز  یکشنبه  پانزدهم تیرماه ۱۳۹۹ش با پست پیشتاز  رسید. […]