2020-03-06
ویروس کرونا

کرونا مرگ کوچک…جهل مرگ بزرگ

یکم. در  قرآن بنا به آیه سی ام سوره مدثر  دوزخ/سقر نوزده شمارگان فرشته نگهبان دارد. دست بر قضا شاید  هم ناخواسته نام ويروس کرونا هم كوويد نوزده انتخاب شده است. زیرا بنا به داده های رسانه ها در سال ۲۰۱۹م از چين دستچين و به دیگر مناطق جهان به […]