2017-07-22

به یاد زنده‌یاد غلامرضا طاهر

شهرضا، طاهر                                                                     به عزم گزاردن وام به غلامرضا طاهر( ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۰) قلم دست گرفته‌ام مگر نفس مجرده‌اش دريابد سپاسگزارش شده‌ام. از سوی  دیگر این نوشته را سوگنامه ای کرده ام ویژه تمامی طاهرگونه هایی که با گمنامی و تنگناهایشان همچنان  پاک اندیشیدند و نوشتند و رفتند. بر سر کارهاشان […]
2016-09-10

نقادی نیای محمد علی فروغی از خبر کرامات سیدالشهدا در اصفهان

واکاویهای خردمندانه اصفهانی گونه در تقابل با کرامت شنیده های آیینی حكايتى از باورهاى پاك و راستين  پيشينيان سده سیزدهمی در اعتقاد به ائمه دوازده‌گانه در گفتار محمدمهدی ارباب اصفهانی در باب معجزه شفادهی امام حسین (علیه‌السلام)   پيشكش به دكتر احمد مهدوى دامغانى استاد دانشگاه هاروارد آمريكا شيفته تمام […]