2017-07-22

به یاد زنده‌یاد غلامرضا طاهر

شهرضا، طاهر                                                                     به عزم گزاردن وام به غلامرضا طاهر( ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۰) قلم دست گرفته‌ام مگر نفس مجرده‌اش دريابد سپاسگزارش شده‌ام. از سوی  دیگر این نوشته را سوگنامه ای کرده ام ویژه تمامی طاهرگونه هایی که با گمنامی و تنگناهایشان همچنان  پاک اندیشیدند و نوشتند و رفتند. بر سر کارهاشان […]
2016-09-02

بهره وری بهینه از مکاتب پزشکی کهن و نو

بهره وری بهینه از مکاتب پزشکی کهن و نو تاریخ چيست؟ اى. اچ. كار بود كه پرسيد. ترجمه حسن كامشاد وى و كتابش را به ايرانيان شناسانيد. اما ماهیت تاريخ علم و خاصه پزشكى‌اش چيست؟  چه سودى دارد؟ دربارة خاستگاه ريشه واژه، تعريف و چیستایی تاريخ اتفاق نظرى نيست. با […]
2016-08-07

گفتمانی سه‌گانه درباره يك رساله فلسفى سده دهمی

گفتمانی سه‌گانه درباره يك رساله فلسفى سده دهمی كمابيش طى سالهاى گذشته، تورّق چندين و چند باره مجموعه‌هاى خطّى در روندى از آغاز تا پايان برايم سخت پُر بركت بوده است. در اين ميان گاه رساله يا كتابى ارزشمند مى‌يابم كه برخى اوقات از سوى فهرست‌نگاران شناسايى نشده است. با […]