2021-07-30

گنجهای فرازرینه‌‌ارز فراارزآور ایران و زبان فارسی

  ۱- شب‌هنگام پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ش در شهر کویری زادگاهم در نبود دیگر  باشندگان خانه در خلوت  خویش زیر درختان نشسته بودم. نسیمی خوش می‌وزید. چای می‌نوشیدم.  به تعبیر سعدی با خودم می‌گفتم حال که از عمر بیش از پنجه رفت که او در خواب بوده منطقا بنده هم بیدار نبوده‌ام […]
2021-07-27
علی ملکوتی

پرواز الی ملکوتی علی ملکوتی

۱-  دقایقی پیش سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ش برای تفقد احوال علی ملکوتی که مدتی گرفتار بیماری شده بود به منزلشان تلفن زدم. همسرشان گفتند جمعه ده صبح یکم مردادماه ۱۴۰۰ش پساناخوشی ریوی چند هفته‌ای و بستری بودن در بخش س.سی. یو سرانجام در بیمارستانی در شمیران تهران درگذشته است.  تک پسرش پسادیدار […]
2021-07-25

واژه‌ها دام آدمها و باورها

۱ – زبانهای – لهجه‌های گفتاری و نوشتاری کهن و نو نسبت به هم نااین همانی دارند. چون دائما در گذر زمان و مکان و  کاربران آن دچار تغییرات و کاستیها و  افزونیها  می‌شود گواه بر این است نسبی‌اند و تکیه‌ناپذیر. واژه‌های بشری همچون زندگی سرابی آب‌نما یا حبابی روی […]
2021-07-22

شرابهای مستی‌‌آور نادیداری

۱ – از زمانی که حافظه چشم و گوشم ثبتهای دیداری و شنیداری را  به یاد دارد نام شراب با ذهنم همجوشی یافته بی‌آنکه تجربه نوشیدنش را  تا این زمان داشته باشم.  چرایی شوق به شراب به باورم  همچون دخانیات و مخدرات به طیفی گسترده از هوس‌زدگی و مد روزبودگی […]