2020-07-14

حكيم عقيلى خراسانى و ميراث مكتوبش

حكيم عقيلى خراسانى و ميراث مكتوبش   پيشاسخن دانش باختر زمينيان، كم‌كم نشانه‌هاى گسست‌هاى ژرف راستين خود را كه تنها شمار اندكى از روشن‌درونان پيشين چون محمد اقبال لاهورى و سيد جمال الدين اسدآبادى مى‌توانستند دريابند به نمايش گذاشته است. آنچه كه از سده پانزدهم ميلادى اروپاييان چيزى بت‌گونه به […]