2020-07-07

خاطرات ملکوتی (۲)

     خاطرات عمر سید علی ملکوتی بخش دوم   ۱ – پدر هفت سالگی او را به مدرسه گذاشت. سه سال در مدرسه دولتی حکمت درس خواند. از سال چهارم دبستان تا سال اول دبیرستان در مدرسه ملی سنایی ادامه داد. از سال دوم دبیرستان به حکیم نظامی راه […]