2020-06-19

کبد ، گنجی پنهان ـ قدرت پشت پرده بدن آدمی

کبد، گنجی پنهان ـ قدرت پشت پرده بدن آدمی     ۱ – کبد واژه‌ای عربی جگر است. برای همگان شناخته شده است اما بیشتر مردمان و حتی پزشکان در طول تاریخ آن را جدی نگرفته‌ بوده‌اند.  کارکردش حیاتی است و قدماء  یکی از سه اندام رئیسه‌اش خوانده‌اند کمتر کسی […]
2016-09-02

بهره وری بهینه از مکاتب پزشکی کهن و نو

بهره وری بهینه از مکاتب پزشکی کهن و نو تاریخ چيست؟ اى. اچ. كار بود كه پرسيد. ترجمه حسن كامشاد وى و كتابش را به ايرانيان شناسانيد. اما ماهیت تاريخ علم و خاصه پزشكى‌اش چيست؟  چه سودى دارد؟ دربارة خاستگاه ريشه واژه، تعريف و چیستایی تاريخ اتفاق نظرى نيست. با […]