۱۳۹۶-۰۴-۳۱

به یاد زنده‌یاد غلامرضا طاهر

شهرضا، طاهر                                                                     به عزم گزاردن وام به غلامرضا طاهر( ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۰) قلم دست گرفته‌ام مگر نفس مجرده‌اش دريابد سپاسگزارش شده‌ام. از سوی  دیگر این نوشته را سوگنامه ای کرده ام ویژه تمامی طاهرگونه هایی که با گمنامی و تنگناهایشان همچنان  پاک اندیشیدند و نوشتند و رفتند. بر سر کارهاشان […]
۱۳۹۵-۰۷-۱۴

اصفهان: شهر قوس دایره سبز سعادت و آب خوردگان بی فلسفه و توت چینیان بی دانش و دست فواره شدگان انارهای ترک برداشته

دستور الوزراء پیام فرازین یاد شده از سوی سهراب سپهری اهل کاشان که شهری زیرمجموعه استان اصفهان  است کمابیش در طول تاریخ ایران از سوی اصفهانیان به خوبی مراعات شده است. نوشته کنونی با نیم نگاهی به شخصیت منحصر به فرد اصفهانیها نسبت به دیگر مردمان ایران تدوین شده است. […]