2020-07-05

خاطرات ملکوتی (۱)

 مجموعه فرهنگبانان قم سید علی ملکوتی (۲)   چند روز پیش بود که از دوست و خویشاوند و همشهری‌ام  سید علی ملکوتی که مقاله مرغ باغ ملکوت را در معرفی‌اش نوشتم  بودم خواستم آرام آرام بخشهایی از خاطراتش برایم بفرستد. ظهرگاه امروز  یکشنبه  پانزدهم تیرماه ۱۳۹۹ش با پست پیشتاز  رسید. […]
2020-07-01

مرغ باغ ملکوت، پیراعلی ملکوتی

       مجموعه فرهنگبانان قم سید علی ملکوتی (۱)   ۱ – دیرهنگام  کمی پیشامرگ استاد علی اصغر فقیهی (۱۲۹۲ـ۱۳۸۲ش) با سید علی ملکوتی آشنا شدم.  اول بار روزی بود که به منزل قدیمی ساخت ۱۳۳۴ش ایشان در خیابان باجک قم روبروی مسجد رضویه رفته بودم. مردی ریزنقش، اصیل‌زاده‌نشان، با شرم […]