2020-06-01

نوسروده‌های عباس فرساد

نوسروده‌های عباس فرساد   در همین سایت  بود که پیش از این مقاله‌ای با عنوان در ستایش عباس فرساد منتشر شده است. اوایل اسفندماه ۱۳۹۸ش پساکروناآیی چینی‌بنیان به کشور ایران  که روزهای خانه‌نشینی ایرانیان آغاز شده بود از استاد عباس فرساد شاعر غزلسرا و طنزپرداز قمی  خواستم در اوقات فراغت […]
2016-09-27

دبیرستان حکیم نظامی قم یادگاری از علی‌اصغرخان حکمت و خاطره های علی‌اصغرخان فقیهی از روزگار رضاشاهی

بيست و پنجمين گردهمايى ساليانه دانش‌آموختگان دبيرستان حكيم نظامى قم روز جمعه دوم مهرماه ۱۳۹۵ش دبيرستان حكيم نظامى قم در روزگار پهلوى اول به پیشنهاد پدر مادرم شادروان سیدعلی اکبر برقعی (۱۲۷۸-۱۳۶۶ش) به وزیر معارف وقت و در زمان وزارت على‌اصغرخان حكمت ساخته شد. به تقريب طى سه سال آغاز […]
2016-09-05

در ستایش عباس فرساد، پیشگام و نماد شعر فولکلور شهر قم

حسنه يادت مياد کم هستند ایرانیان اهل فرهنگ و ادب و هنر و علم  که  در  زادبوم خویش بمانند تا  دشواریها تحمل کنند. خالق منظومه یاد شده یکی از معدود کسان است . با آنکه تشخصی فرازینه دارد اما  زادگاهش قم را با همه تنگناهای مختلف  شکیبیده و تن به […]