2020-06-08

پوتين ولايى نقدى گذرا بر خُفّى علايى

   پوتين ولايى نقدى گذرا بر خُفّى علايى    به  یاد شادروان  جمشید سروشیار فرزانه مردی  پرخوانش و کم‌‌‌نویس   در كارنامه محمود نجم‌آبادى شمارگان تصحيح پزشكى‌نامه‌هاى كهن اندک است چندانکه ترجمه  فارسى  امهات متون طبى عربی نیز نادر است.  می توان سبب هراس ایشان از پا نهادن به این […]
2016-08-27

سرسپردگان آستان جلال الدین محمد رومی بلخی از صلاح الدین زرکوب تا عبدالحسین زرین کوب – خاطره‌ای از استادی زرنگار

به باورم  سخت اندکند کسانی که  قلمرو شرق شناسی  در گذر عمر  به راستی خوب و جدی و پهناگستر متن خوانده اند یعنی به تقریب تمامی منابع مرتبط با رشته تحقیقی و تحصیلی را واکاویده و  البته خوب هم فهمیده باشند خاصه میراث مکتوب ایرانی نیاکانی شان که از پس […]
2016-07-21

گزارش پيوندى سى ساله از ارتباط با اغراض الطبيه

گزارش پيوندى سى ساله از ارتباط با اغراض الطبيه در دهه شصت و به تقريب سال ۱۳۶۵ش كه در تهران دانشجوى دندانپزشكى بودم روزى در نمايشگاه كتاب تالار ابوريحان بيرونى دانشگاه شهيد بهشتى، نسخه عكسى برگردان اغراض الطبيه اسماعيل جرجانى چاپ بنياد فرهنگ ايران را ديدم كه تاريخ انتشار ۱۳۴۵ش […]