2020-06-01

نوسروده‌های عباس فرساد

نوسروده‌های عباس فرساد   در همین سایت  بود که پیش از این مقاله‌ای با عنوان در ستایش عباس فرساد منتشر شده است. اوایل اسفندماه ۱۳۹۸ش پساکروناآیی چینی‌بنیان به کشور ایران  که روزهای خانه‌نشینی ایرانیان آغاز شده بود از استاد عباس فرساد شاعر غزلسرا و طنزپرداز قمی  خواستم در اوقات فراغت […]