2020-08-14

پساده سال به یاد شادروان دکتر حسین شهیدزاده

    ۱- پساخوانش سوره فاتحه‌الکتاب و یادکرد درود بر پیامبر فرجامین به یاد بزرگان و فرزانگان و استادان درگذشته  که البته روانشان میان زندگی ما جاری جاری است این یادداشت  پساظهرگاه روز آدینه ۱۳۹۹/۵/۲۳ش به یادبود دهمین سال درگذشت و زنده نگهداشتن نام  مردی  نوشته می‌شود که شوربختانه به […]
2020-08-12

شوق کبوتربازی در روزگار فضای نامجازی

  شوق کبوتربازی در روزگار نافضای مجازی مقاله‌ای کوتاه است که دوستی مهربان به حکم مهربانی‌اش نوشته و فرستاده است.   یادداشت زیرین به درخواست و پافشاری  نگارنده این سطور سید حسین رضوی برقعی از سوی دوستی روزگار رضاشاهی‌زاد  در  تیرماه ۱۳۹۹ش نوشته و ارسال شده است. کبوتربازی از دلخوشیهای […]
2020-07-18

زبان و ادبیات فارسی

 زبان و ادبیات فارسی   غروب جمعه ۱۳۹۹/۴/۲۷ش است. به یاد خاطراتم از  انسم به شاهکارهای زبان و ادب فارسی افتادم که شاهکارهایی جهانی‌اند اما سردرگمی و سوءمدیریت متولیانش سبب بی‌سر و سامانی‌اش همچون نرخ ریال در برابر ارزهای معتبر یا زر و سیم شده است. دریافتم چندانکه با داشتن […]
2020-07-05

خاطرات ملکوتی (۱)

 مجموعه فرهنگبانان قم سید علی ملکوتی (۲)   چند روز پیش بود که از دوست و خویشاوند و همشهری‌ام  سید علی ملکوتی که مقاله مرغ باغ ملکوت را در معرفی‌اش نوشتم  بودم خواستم آرام آرام بخشهایی از خاطراتش برایم بفرستد. ظهرگاه امروز  یکشنبه  پانزدهم تیرماه ۱۳۹۹ش با پست پیشتاز  رسید. […]