2021-07-30

گنجهای فرازرینه‌‌ارز فراارزآور ایران و زبان فارسی

  ۱- شب‌هنگام پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۷ش در شهر کویری زادگاهم در نبود دیگر  باشندگان خانه در خلوت  خویش زیر درختان نشسته بودم. نسیمی خوش می‌وزید. چای می‌نوشیدم.  به تعبیر سعدی با خودم می‌گفتم حال که از عمر بیش از پنجه رفت که او در خواب بوده منطقا بنده هم بیدار نبوده‌ام […]
2021-07-27
علی ملکوتی

پرواز الی ملکوتی علی ملکوتی

۱-  دقایقی پیش سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ش برای تفقد احوال علی ملکوتی که مدتی گرفتار بیماری شده بود به منزلشان تلفن زدم. همسرشان گفتند جمعه ده صبح یکم مردادماه ۱۴۰۰ش پساناخوشی ریوی چند هفته‌ای و بستری بودن در بخش س.سی. یو سرانجام در بیمارستانی در شمیران تهران درگذشته است.  تک پسرش پسادیدار […]
2021-07-25
علی محمد برقعی

به یاد دکتر سید علی محمد برقعی، استاد دانشگاه تهران

    ۱- غروبگاه یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ش  خبردار شدم عصر دوم مرداد  پسابیماری چند هفته‌ای‌اش در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشته است. یکی از تقارنها اینکه نام خانوادگی همسرش جولایی بود. خودش هم در روزی از ماه جولایی میلادی  درگذشت. سالهاست باور کرده‌ام هر کس هرگونه زندگی کند همانگونه نیز خواهد مرد. […]
2021-07-22

شرابهای مستی‌‌آور نادیداری

۱ – از زمانی که حافظه چشم و گوشم ثبتهای دیداری و شنیداری را  به یاد دارد نام شراب با ذهنم همجوشی یافته بی‌آنکه تجربه نوشیدنش را  تا این زمان داشته باشم.  چرایی شوق به شراب به باورم  همچون دخانیات و مخدرات به طیفی گسترده از هوس‌زدگی و مد روزبودگی […]