۱۳۹۵-۰۷-۰۷

آخرین سرحلقه‌های پژوهشگران آهنین‌بنیان تاریخ علم طب آلمان… مانفرد اولمان

اولمان، مانفرد به پژوهشگران آلمانی و از جمله به شخص مانفرد اولمان به سبب دو   تحقیق او يكى رساله ماليخوليا تصنيف روفوس با مقدمه‌اى عالمانه و ديگرى دوگانه های تاریخ طب اسلامی اش سخت ارادت دارم كه آكنده از ریزنكته‌هاست. البتّه مقدّمه‌اى که بر ماليخوليا نوشته كه باز هم دقّت […]
۱۳۹۵-۰۶-۰۸

الجامع في الطب تالیف محمّد بن زكرياى رازى در بادليان

الجامع في الطب  تالیف محمّد بن زكرياى رازى در بادليان   میان من و رازی داستان انس و ارادتی است به تقریب چهل ساله و بلکه بیشتر. به تقریب بیست سال گذشته درگیر  تحقیقات این زمینه در تاریخ پزشکی بوده ام.  یاددشاتهای انبوهی گرد آورده ام که بخشی به شکل […]
۱۳۹۵-۰۶-۰۱

نخستین سالگرد زنده یاد عبدالحسین حائری و خاطره هایی از او

خاطرات بهشت دائرى در روزگار سخت بائرى در محضر زنده‌ياد عبدالحسين حائرى شادروان استاد عبدالحسين حائرى (۱۳۰۶ـ۱۳۹۴ش) در يكم شهريورماه در تهران درگذشتند. ايشان متخصص كتابشناسى نسخ خطى در ايران امّا شهره در سطح جهان بودند. از نوادگان دخترى شيخ عبدالكريم حائرى يزدى بنيانگزار حوزه علميه قم به شمار می […]
۱۳۹۵-۰۵-۱۷

گفتمانی سه‌گانه درباره يك رساله فلسفى سده دهمی

گفتمانی سه‌گانه درباره يك رساله فلسفى سده دهمی كمابيش طى سالهاى گذشته، تورّق چندين و چند باره مجموعه‌هاى خطّى در روندى از آغاز تا پايان برايم سخت پُر بركت بوده است. در اين ميان گاه رساله يا كتابى ارزشمند مى‌يابم كه برخى اوقات از سوى فهرست‌نگاران شناسايى نشده است. با […]