2016-11-01

بلایای بلاد و بیماریهای بومی ایران و پیراایران در سده ششم هجری از زبان ابن فندق بیهقی

ابن فندق از دانشمندان ایرانی است که در رشته های گوناگونی به زبان عربی و فارسی آثاری داشته که شوربختانه بسیاری از آنها از میان رفته است. یکی از نویسندگانی که آثارشان سخت زنده است و می توان هماره آنها را به دست گرفت و خواند هموست. وی کتابی به […]
2016-10-03

پزشکی در چین و هندوستان و بین النهرین و مصر

تاريخ پيشرفت علمى و فرهنگى بشر بنيادگذار افسانه‌اى علم طب در چين عينآ همان امپراطور افسانه‌اى چن‌نونگ مى‌باشد. در حقيقت هيچگونه نشانه و اماره‌اى بر توسعه علم پزشكى پيش از دوران كنفوسيوس در دست نداريم. چئو لى، رساله‌اى كه در قرن دوم پيش از ميلاد تدوين شده است اداره پزشكى […]
2016-09-19

طاعون ـ وبای پسایاساپاسان و پیشاگورکانیان میان سالهای ۷۴۲ – ۷۴۹هـ و فروپاشی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی

میان سببهای گوناگون منتهی به ویرانی تمدنهای بزرگ چه همراستایی شگفتی یافته می شود که تمامی زمین و زمان به دست هم می دهند تا چرخه تصاعدی که عیسی مسیح (ع)  گفته بوده تحقق یابد که هر کسی چیزی افزونه دارد باز هم به او داده خواهد شد و اگر […]