2019-12-25
سید هبت الدین برقعی

حنجره خاموش شده | به ياد حكيم سيد هبت‌ الدين برقعى

حنجره خاموش شده | به ياد حكيم سيد هبت‌ الدين برقعى يك بار ديگر گوشم شنيد قويى پر كشيده است از سطحِ سرابناك زمين رفته بر فراز آبى آسمان خاموش گشته ارتفاع حنجره‌اش از حجم رنگين يك صدا محو شده سطر سطر واژه‌هاى مركّبى‌اش از رخنه كلام راست گفته بود […]
2016-08-15

سینوزیت و پیشگیری از پیدایش التهاب دیوارپوشهای غارهای پیراچشم – پیراگونه – پیرا بینی

    پیشگیری پیدایش سینوزیت سينوس  (Sinus) واژه‌اى انگليسى به معنای حفره یا گریبان است که به فارسی می توان غار و به عربی کهف برابرگذاری کرد. از همين خانواده سينوزيت(Sinusitits) به معناى التهاب(Inflammation) سينوسها به فرهنگ بيماريهاى گوش و حلق و بينى و حنجره راه يافته و هم از […]