۱۳۹۶-۰۴-۳۱

به یاد زنده‌یاد غلامرضا طاهر

شهرضا، طاهر                                                                     به عزم گزاردن وام به غلامرضا طاهر( ۱۳۰۷ ـ ۱۳۹۰) قلم دست گرفته‌ام مگر نفس مجرده‌اش دريابد سپاسگزارش شده‌ام. از سوی  دیگر این نوشته را سوگنامه ای کرده ام ویژه تمامی طاهرگونه هایی که با گمنامی و تنگناهایشان همچنان  پاک اندیشیدند و نوشتند و رفتند. بر سر کارهاشان […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۶

دهمین سالگرد سفر استاد اعظم قلمرو دانش و فرهنگ …هوشنگ اعلم

از آن سبب که به خواب شبانه و تاویلش سخت باور دارم. نیز چون متون کهن عربی و فارسی  خوابگزارانه  متعددی را تصحیح کرده ام که فقط یکی از آن همه را نشر نی منتشر کرده است حکایتی را به عنوان متمم می نویسم. یادداشت زیرین را که نوشتم  چند […]
۱۳۹۵-۰۷-۲۳

دارو و درمانهای پزشکیانه در دانشکدۀ پزشکی گلستان سعدی شیراز

گرچه از كودكى در مدرسه همه ساله بخشى از گلستان و بوستان سعدى جزء مواد درسى ادبيات فارسى بود امّا وقتى بيست و هفت ساله بودم روزى در خلوت خود به محاكمه نفس پرداختم. به خودم گفتم شرم نمى‌دارى پزشكى‌نامه‌هاى امروزى و كتابهاى علوم پايه و داستانهاى انگليسى و فارسى […]
۱۳۹۵-۰۷-۰۷

آخرین سرحلقه‌های پژوهشگران آهنین‌بنیان تاریخ علم طب آلمان… مانفرد اولمان

اولمان، مانفرد به پژوهشگران آلمانی و از جمله به شخص مانفرد اولمان به سبب دو   تحقیق او يكى رساله ماليخوليا تصنيف روفوس با مقدمه‌اى عالمانه و ديگرى دوگانه های تاریخ طب اسلامی اش سخت ارادت دارم كه آكنده از ریزنكته‌هاست. البتّه مقدّمه‌اى که بر ماليخوليا نوشته كه باز هم دقّت […]