2021-10-10

ویرانگران پنهان جان و جهان

۱- پیش‌تر یادداشتی از همین مجموعه نوشته شده بود که فرمانروایان راستین همان نهان‌ماندگان از چشم هستند. یکی از مشهورترین اخیرشان خانواده ویروس کووید نوزده بیماری کروناآور است.   ۲- اینکه چرا اینان قدرتمند ولی پنهان از چشمها هستند همین است. زیرا اگر وجودشان و دشمنی‌شان  آشکار  بود دستگاههایی همچون […]
2021-08-05

نیکنام‌باوری آلمان و آلمانیان میان ایران و ایرانیان

۱ – آلمان – آلمانی روح است و  اروپا – اروپایی جسد. زیرا تکانه‌های  بزرگ در اروپا که یاد خواهد شد عملا  از سوی آلمان در تن خاکی این قاره دمیده شده است. وقتی در سال ۱۹۱۸م   اروپای غربی  خاصه انگلستان دست و پای آلمان را سخت بست سقوط  تاریخی […]
2020-06-19

نادیدنیها فرمانروای دیدنیها

دیده‌ها، بردگان اربابان  نادیده‌ هندسه هستی خطی و زاویه‌دار نیست. ذهن و زبان و زندگی آدمی‌ است بنیانش خط‌کشی ـ‌ مرزبندی. برآیند هندسه و ریاضی بشری، نابودی مطلق نهایی است دست‌کم در کوتاه‌مدتش  همجوشی یافته با استبداد، ویرانی و کشتار . هندسه و ریاضی بشری است دیرازود سبب مرگ نفس […]