پاسدار فرهنگ و مقام آموزگاران و دبیران قمی … دکتر علی محسنی

2020-06-22

پاسدار فرهنگ و حق‌شناسی‌‌پروری‌آموزی آموزگاران قمی… دکتر علی محسنی

 مجموعه فرهنگبانان قم   پاسدار فرهنگ و  حق‌شناسی‌پروری‌آموزی آموزگاران قمی … دکتر علی محسنی (۱)   ۱ – از حدود آذرماه ۱۳۷۶ش که آغاز همنشینی‌ام با شادروان استاد فرزانه و پاک‌سرشت شهرمان علی اصغر فقیهی بود این رابطه مریدی ـ مرادی به درختی پربرگ و بارـ  پرشاخسار ـ پرسایه‌سار بدل […]