برگ

یادداشتی کوتاه درباره حفظ البدن

در تابستان ۱۳۹۰ش ویراسته نخست حفظ البدن تألیف فخر رازی دانشمند سده ششمی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران منتشر شد. قرار بود تجدید چاپ آن در همان سال انجام شود که با بروز تنگناهای اقتصادی کشور در بوته تعویق افتاد. مقرر است ویراسته دوم با چهل و هشت صفحه افزایش در آبان ماه ۱۳۹۳ش و اگر مشکلی پیش نیاید منتشر شود. متن مقدمه ویراسته دوم برای آگاهی علاقه‌مندان آورده می‌شود.

اشتراک گذاری

مطالب دیگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.