پیام سید محمد خاتمی در سوگ دکتر سید هبت الدین برقعی