گشایش اردیبهشت 1393

لوگو سایت رضوی
جستجو

کرونا مرگ کوچک…جهل مرگ بزرگ

ویروس کرونا

یکم. در  قرآن بنا به آیه سی ام سوره مدثر  دوزخ/سقر نوزده شمارگان فرشته نگهبان دارد. دست بر قضا شاید  هم ناخواسته نام ويروس کرونا هم كوويد نوزده انتخاب شده است. زیرا بنا به داده های رسانه ها در سال 2019م از چين دستچين و به دیگر مناطق جهان به رسم ارمغان  صادر شد. شاید تامل پذیر باشد عدد نوزده و سی و هشت یعنی دو نوزده در بستر سال 1398ش به شکل یک در میان یعنی به ترتیب در حروف اول و سوم و نیز دوم و چهارم  نهاده شده است. آتش سوزی جنگلهای استرالیا هم نوزدهم دسامبر 2019 آغاز شد. سال آغاز دو جنگ  پرکشتار  اول و دوم جهانی و انقلاب اکتبر روسیه و مشابهاتش هم با  سالهایی شروع شونده با عدد 19 در قرن بیستم  اتفاق افتادند. آغاز جنبش پهلوی ستیزی ایرانیان هم  روز نوزده دی پنجاه و هفت بوده که این یکی هم مضربی از نوزده  است که برای خاندان پهلوی و حامیانش شوم از کار درآمد. در تاریخ نیز  آورده اند شب نوزدهم ماه رمضان بود که بر سر علی پیشوای اول شیعیان شمشیر ابن ملجم فرود آمد. چرایی گزینش شمار نوزده برای دوزخبانان و گسترش موج شومی این عدد می تواند موضوع پژوهشی دلکش باشد. شاید فیثاغورث حق داشت که می گفت جهان بر پایه نظم اعداد می چرخد.  به باورم شاید رابطه کرونا و  عدد نوزده هم پرتوی باشد از ریاضیات حیات که آگاهی ما بدان بسیار اندک است.

دوم. سال 1398ش به شكل ناشناخته‌اى در ذهنم برايم شوم آغاز تصویر شد. سيلهایى سهمگين بسيارى مناطق ايران را درنورديد تا بدانيم سالى همراه بحران خواهيم داشت و سیلیهای محکمی در عرصه سیاسی و اقتصادی و طبیعی و اجتماعی بر صورتمان خواهد خورد. بسيارى نمادهاى بسارشته ها از سياست تا علم در ايران كشته یا میرا شدند. برجسته‌ترين آنها در قلمرو سیاسی ـ نظامی برای نظام کنونی سردار قاسم سليمانى بود كه با طرح‌ريزى دولتمردان آمريكا در عراق كشته شد. به باورم سال كنونى نه فقط براى ايران بلكه براى بسيارى مردمان جهان نیز نقطه عطفى شمرده مى‌شود كه محتملا در تاريخ کم نظير بوده است. زیرا نه همچون ایدز با تماس جنسی یا سرنگ آلوده مخدرات بلکه بدون ارتکاب هیچ خطایی ساده ترین تماسهای انسانی ولو در زمینه دوستی و روابط عاطفی والدین ـ فرزندان سبب سرایت بیماری می شود و بنابراین روابط اجتماعی ممنوع شده است. از شواهد شومی 1398ش سوختن چندين ماهه جنگلهاى طبیعى استراليا بود كه طی آن بيش از يك ميليارد جاندار از حيات وحش این کشور در آتش سوخت. حدود شش میلیون کیلومتر هم جنگ در  آتش سوخت تا وحدت وجود در عالم اثبات شود که از کرونا هم جنگل جمعیت  و تندرستی و شادکامیهای بشر خواهد سوخت. چنين بود آتش‌سوزيهاى جنگلهاى آمازون در برزيل كه هفته‌ها ادامه داشت.

سوم. اینکه چرا کرونا مرگ کوچک معرفی شده چون دایره ای کوچک و متداخل است در دایره ای بزرگ محاط بر آن به نام جهل. نیز ممکن است تشبیه کنیم کرونا شاخه ای نازک است از درختی با تنه و ریشه هایی نیرومند به نام جهل. تصورش سخت نیست اگر به اوضاع و احوال جهان امروز بنگریم که جنگها و نابودی طبیعت و اتفاقات شوم به دست جاهلانی انجام شده که نام عالم بر خود نهاده اند.

چهارم. اگر گفتار فردوسی را به یاد بیاوریم خواهیم دانست کسی که توانا نیست نادان است. چه کسی قدرت ندارد ؟ کسی که مرده یا نیمه مرده مثلا فلج است. برخی به نادرستی پنداشته اند فردوسی گفته اگر علم بیاموزی توانا می شوی. حقیقت اینکه درست بر عکس آن است. یعنی اگر توانا نیستی نادانی. اصطلاح ابر انسان نیچه یا ابرقدرت در قلمرو دانش سیاسی جهان امروز و فرودستی استادان دانشگاهی زیر دست طبقات حاکم یا گروههای کشتارگر اثبات می کند توانایی تحصیل کردگان رسمی در برابر آنها بسیار اندک است. گرچه باورش دشوار و موهن به نظر می رسد اما حقیقت آن است به تعبیر فردوسی اینان گرچه القاب و مدارک و مدارج رسمی دارند عملا بسیار نادان شمرده می شوند. یورش مغول مگر جز غلبه قدرت بازوان و ساقهای پا بر علم عالمان کتاب خوان و کتاب نویس نبود که کتابخانه ها را سوزانیدند و سوخت زمستانی سپاهیانشان کردند ؟

پنجم. عطف به آنکه جهل ما نسبت به خطرهای عظیمی مانند آنفلونزای اسپانیایی پس از جنگ جهانی اول در سال 1918م یا ایدز یا ویروس کووید 19 بوده که قدرت تخریبی آنها را به خوبی درنیافته ایم و سبب دست اندازی گسترده شان شده پس آیا بلندای کرونا نسبت به جهل بشری حقیرتر نیست؟ اما به راستی اکنون عملا برای کرونا به تعبیر محمد اقبال لاهوری پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟

ششم. پیشاپیش یادآور می شود نگارنده اين سطور بر اساس تعلق خاطر شخصی اش و شا ید پیشینه حدود یک هزار و دویست ساله نیاکانش در قم و اشتغال چندین نسل پدرانش در انجام درمانهای قدیمی طبی طى چهل سال گذشته از 1359ش براي بر طرف کردن مشكلات درونی و جسمانى‌اش آغاز به تحقيقاتى پزشکی در قلمرو طبیعت گرایی و تاریخ پزشکی کهن بقراطی ـ رازیایی نموده كه تا به امروز و البته با اندوخته پدری کماکان ادامه يافته است. راهی که با شوقی تمام در گذرزمان برایم پیش رفت و به نوعی تفنن دوست داشتنی بدل شد.

هفتم. گرچه سالهاست عنوان پزشکی کهن همچون واژه دین از روزگار قرون وسطا تا امروز به سبب سودجوییها و مدعیان علم و تحقیق به ویژه نام طب سنتی و اسلامی بدنام شده و شوربختانه بسیاری نادانان و کودنان حمایت شده در ردیف رازی و بیرونی و فردوسی به ناحق لقب حکیم و استاد گرفته یا بر خود نهاده اند اما حقیقت طب خردبنیان ـ فلسفی نشان ـ خرافه ستیز رازیایی ـ سینایی همچون خورشید گیتی فروز پابرجا خواهد ماند. زیرا این فرصت طلبان همچون همسنگان داعش و القاعده  و طالبان در قلمرو طب و طبابت حبابهای روی آبی بیش نیستند که دیرازود نام و یادشان از ذهنها خواهد رفت. شهرتشان سرابی است که وقتی بدان نزدیک شوی حقیققتا دامنی از آن تر نخواهد شد.

هشتم. ناگفته نماند پیش از برآمدن انقلاب 1357ش اصطلاحی به نام طب سنتی از قرون گذشته تا اواخر عصر پهلوی در متون طب کهن و دوستداران آن یافته نمی شده است. گویا اول بار در کنگره 1355 دانشگاه شیراز بود که البته این بحث با ابتکار انجمن شاهنشاهی فلسفه در آن زمان مطرح شد. شماری از مقالات آن در سال 1362 با عنوان مجموعه مقالات درباره طب سنتی ایران منتشر شد که البته به باورم اگر در روزگار پهلوی دوم چاپ می شد چنین عنوانی بر خود نداشت. از غلامعلی حداد عادل نیز در همین مجموعه مقاله ای با عنوان دفاع از طب سنتی درج شده که به نظر می رسد تمامی خط مشی سالهای گذشته در این زمینه با پیروی از رهنمودهای آن نوشته پیش آمده است.

نهم. اما راست آن است با خوانش پزشکی نامه های بقراط تا عهد قاجار در می یابیم ردپایی دینی از التزام به شرع و شریعت اسلام در آن یافته شدنی نیست. بلکه به عکس با توصیه به مصرف شرابهای مختلف و برخی دستورات حرامهای شرعی درمان انجام می شده چندانکه ملاصدرای شیرازی درقرن یازدهم به جالینوس و پیروان او تاخته و فراتر از آن ادعا کرده اطبای زمانه اش در عهد صفوی عملا منکر معاد هستند. نگارنده این سطور در اصلی ترین کتابهای بنیادین پزشکی و مخطوطات اصیل آن تا حمله مغول از جمله نوشته های رازی و ابن سینا تاکنون به یک حدیث نبوی موثق یا توصیه بهداشتی مبتنی بر داده های دینی شرعی برنخورده است . حتی با تحقیقاتی که داشته ام دریافته ام حدیث العلم علمان علم الابدان و علم الادیان در هیچیک از مخطوطات اصیل پیش از قرن ششم یاد نشده است. بلکه یادکرد این حدیث معیاری نیز هست که بتوان متون طبی دستکاری شده از سوی کاتبان یا جاعلان را شناسایی کرد که البته چند سال پیش در نقد تصحیح خفی علایی تالیف اسماعیل جرجانی تصحیح محمود نجم آبادی و علی اکبر ولایتی آن را به تفصیل بیشتر نوشته ام که منتشر شده است. بر سر هم واکاوی و بررسی سرچشمه های این داده های نادرست در قلمرو تاریخ پزشکی ایران و اسلام در اینجا میسر و ضروری نیست.

دهم. برآیند تاملات و خوانشها و آزمایشهای سالهای گذشته برایم تبديل به تعبیر یا اصطلاحی شد كه نامش را رياضيات حيات یا ریاضیات طب گذاشتم. زيرا دریافته بودم رياضى دانشی بین المللی و مادر علوم است. ميان همه انسانها در طول تاريخ در هر مکان و هر زمان از قواعد مشخصى پيروى مى‌كند. با خود گفتم آیا ممکن است به این مرز مشترک ریاضی ـ پزشکی بتوان دست یافت؟ پس در روندی طولانی و آرام با خوانش و آزمودن عملی و تاملات فراوان کوشیدم سر نخهای این ریاضی را در پزشکی در حد توان و امکاناتم ردیابی کنم.

یازدهم. همچنین دريافته بودم پزشكى‌نامه‌هاى نو همچون روزنامه ها و هفته نامه ها چندی يك بار از رده خارج مى‌شود با خود گفتم چرا اين چنين است؟ بدين‌گونه بود اندك اندك به الفباى دشواردستيابى آشنايى پيدا كردم كه البته برايم سخت شیرین و دلپذير بود. آنگاه با اين‌گونه رياضى موفق شدم برخى جوابی برای پرسشهاى بى‌پاسخ خويش در دانش طب نظری و درمان کارآمد بالینی نازیانمند و نيز طبيعيات را پيدا كنم. به باورم بيماريهاى ويروسى و از جمله كرونا نيز در دايره همین رياضيات حيات مى‌گنجد. يعنى طبق اين قواعد امكان نداشته و ندارد يك ويروس پديد آيد و چنين عوارضى شوم و همه گستر را بروز ندهد.

دوازدهم. ساده‌تر بگويم يكى از مشكلات پزشكى نو اين است بدن آدمی یا بيمارى را به شكل يك پديده زنده و با پيشينه در نظر نمى‌گيرد بلکه همچون سنگی یا خاک کوزه گری یا خمیری یا چوبی به اشتباه می پندارد پزشک هر چه بخواهد می تواند با آن انجام دهد. این خودبزرگ بینی و به تعبیر شاعر پارسی خود را عقابی دیدن که پنداشته شود جهان زیر پر ماست که چند دهه یکبار با پدید آمدن بیماری همه گیر همچون کرونا این ناتوانی بشری آشکار می شود حاصل نوعی سرمستی و سرخوشی از دانش طب جدید است.

سیزدهم. سخت باور دارم همانند این لغزش بزرگ را طی قرون گذشته استعمارگران اروپایی همچون روسیه و انگلستان وزان پس آمریکا در برخورد با جهان سوم مرتکب شدند. خواسته و ناخواسته و مستقیم و غیرمستقیم سبب پيدايش گروههاى انتحارى همچون طالبان، القاعده، داعش و امثال آن شدند. زیرا به نادرستى پنداشته بودند مردم ايران يا افغانستان همچون سنگ يا چوب هستند كه مى‌توانند به هر گونه که بخواهند تراش وشکل دهند. امّا شكست قواى شوروى در افغانستان وزان پس آمريكا كه ناگزير به مذاكره با طالبان به جاى دولت رسمى افغانستان شد مؤيّد آن است كه پزشكان نيز در همين سال مجبور شدند بپذيرند در مقابل كرونا بايد تن به مذاكره بدهند. در واقع دولت دست نشانده شوروى از سال 1358ش به بعد و در سالهاى اخير دولت دست‌نشانده آمريكا در افغانستان به باورم چیزی جز همان شیوه های نادرست بهداشتی و مصرف داروهاى شيميايى و واكسن‌زدنها و جراحيهاى گوناگون و به کارگیری ابزارهای تشخیصی نبود كه عملا خاصيّت خود را از دست داده‌اند.

چهاردهم. کمابیش از سوی دانشمندان غربی اخبارى به گوش مى‌رسد آنتى‌بيوتيك كه روزگارى در اوايل قرن بيستم معجزه شمرده مى‌شد به شكلى خطرناك بی اثر شده و از سوی دیگر سبب مقاوم شدن انواع ميكروبها شده است. اينكه ديگر باكتريها مثل گذشته به پنى‌سيلين و ديگر خانواده آنتى‌بيوتيكها واكنش نشان نمى‌دهند. آمارى به دست داده‌اند طى سالهاى آينده دست‌كم هشتاد ميليون نفر به سبب عفونتهاى مقاوم به آنتى‌بيوتيك از ميان خواهند رفت. حقيقت آن است كرونا پيش‌درآمد همين اتفاقى است كه نشانه‌هايش می بينيم. زيرا بدن به واسطه از ميان رفتن رفتار طبيعى دستگاه ايمنى‌اش ديگر نمى‌تواند با كرونا و كرونا واره ها مقاومت كند.

پانزدهم. اينكه در اين ميان جانوران از بليه اين بيمارى ويروسى كوويد19 جان سالم به در برده‌اند مؤيّد اين نگره است كه طبق قانون رياضيات حيات چون از واكسيناسيون، خوردن داروهاى شيميايى، تابشهاى تشخيصى، پرتودرمانى و جراحى دور بوده‌اند پس بدنشان نسبت به ويروس كرونا مقاوم است.

درمان ویروس کرونا

شانزدهم. دست بر قضا طبق تحقيقات دانشمندان ويروس كرونا نيز پسانابودى محيط زيست و از جمله از ميان رفتن زيستگاه خفاشان از طريق اين جانور وارد اجتماعات بشرى شده است. حتى در ايران نيز به گواهى يكى از دوستان دندانپزشكم در مناطقى در ايران كه درخت خرما به عمل مى‌آيد خفاشها پنجه‌هاى خود را در خرما فرو مى‌كنند و اگر اين ميوه خوب شسته نشود مى‌تواند سبب بيمارى شود. امّا جالب اينكه اين ويروس براى خود خفاش كشنده نيست. پس این بار تاوان سنگین دیگری برای دستکایر طبیعت دادیم.

هفدهم. کوتاه سخن اینکه بر همين اساس مى‌توان فهرستى از عوامل پيدايش استعداد بدن مردم به ناتوانى در برابر كرونا را به دست داد :

1. دورى از زندگى طبيعى و به ويژه هواى تازه كه با نابودى لايه ازون و تغييرات اقليمى حتى روستاييان نيز همچون زندگى سده‌هاى پيش نمى‌توانند هواى سالم تنفس كنند. اين اتفاق در شهرهاى بزرگ كه آلودگى هوا بيشتر است بدن را مستعدتر مى‌كند.

2. با استفاده از داروهاى شيميايى بدن دچار نوعى تنبلى شده است از جمله مصرف ويتامينها و قرصهاى تقويتى همچون آهن سبب شده بدن دچار نوعى لوس‌شدگى شود چندانكه ابن‌سينا درباره ديابت گفته است اين بيمارى چنين حالتى دارد.

3. آنچه خورده مى‌شود يا به شكل صنعتى بسته‌بندى شده يا اگر تازه مصرف مى‌شود همچون مرغ و تخم‌مرغ ماشينى از شكل اوليه خود خارج شده و به شكل غيرطبيعى فرآورى مى‌شود كه بدن را دچار نوعى مسموميت پنهان غذايى مى‌كند.

4. فست‌فودها و فرآورده‌هايى همچون كالباس و سوسيس و همبرگر كه به سبب زندگى مدرن امروزى مصرف آنها سخت رواج يافته كانونى براى پرورش انواع ميكروبها و موجوداتى است كه تن آدمى را آكنده از عوامل ميكروب‌زا كرده است.

5. رعايت نكردن قواعد طبّ كهن به ويژه ترتيب غذا خوردن كه نماد آن نوشيدن آب و مايعات و نيز لبنيات و سالاد كه اغلب اوقات ميانه و پس از غذاى روزانه است سبب شده دستگاه گوارش به ويژه معده دچار ناتوانى شود و كبد نيز دچار انسداد و دگرديسى شود كه بدن قدرت كشتن ميكروبها در معده و دستگاه گوارش را نداشته باشد.

6. زندگى بى‌تحرك و ماشينى و پشت ميز يا پشت ماشين‌نشينى كه بتدريج همه اندامها و به ويژه عضلات ارادى و غيرارادى دچار ناتوانى مى‌شوند و نمى‌توانند كاركرد اوليه خود را انجام دهند.

7. از مهم‌ترين عوامل بيمارى‌زا افسردگى و تنشهاى خشم‌واره پيدا و پنهانى است كه همه روزه به تعبير صادق هدايت همچون خوره روح آدمى را مى‌فرسايد.

8. همچنين به باورم بمباران با داده‌هاى بى‌پايان از طريق رسانه‌ها به ويژه رايانه‌ها و گوشيهاى همراه كه بشر ناگزير است هماره به همه چيز شك داشته باشد زيرا داده‌ها يك بار مصرف شده‌اند. همگان گرفتار نوعى مخدر يا الكل پنهان به نام غرور علمى شده‌اند كه ديگر هيچ كودكى والدين و آموزگارانش را به عنوان الگو انتخاب نمى‌كند چه رسد به جوانانى كه در مدارس و دانشگاهها مى‌توانند به دستاويزى داده‌هاى اينترنتى استادان خود و به ويژه بى‌سوادى‌شان را به چالش بكشند. در همين روزهاى اخير نيز داده‌هاى ناسالم و من‌درآوردى سبب شده كه مردمان انگشت به دهان بمانند كه بالاخره كدام يك از شيوه‌هاى پيشگيرى و درمان در برابر كرونا حقيقتآ كارآمد است و مى‌تواند جلوى ابتلا يا مرگ آنها را بگيرد. ساده‌تر بگوييم بشر در زمينه داده‌هاى دريافتى‌اش از سرچشمه‌اى مى‌نوشد كه آلوده به انواع ناراستى‌ها و نادرستى‌هاست. يعنى هر كس زاويه داده‌هاى خودش را به عنوان معيار به خورد ديگران مى‌دهد.

هجدهم.اين همه گفته شد تا بگوييم تا همگان تابع رياضيات حيات نبوده باشند هر روز مرضى همچون كرونا يا در ابعاد سياسى‌اش عوامل كشتار جمعى همچون داعش، طالبان، القاعده و نظايرشان آرامششان را مى‌گيرند. چندان كه گروههاى اخير چيزى جز انسانهاى معمولى نبوده‌اند كه از نظر فكرى از سوى برخى عالمان فاسد دچار دگرديسى ذهنى شده‌اند كه برآيندش محق دانستن خود به كشتار مخالفانشان است كرونا نيز جز اين نيست. زيرا اين گروههاى خودسر نمى‌خواهند تابع قوانين عدالت باشند. صرفآ به منافع خود و گروههاى وابسته به خود مى‌انديشند.

نوزدهم. جالب اينكه ميان كرونا و گروههاى سياسى فوق شباهت زيادى وجود دارد. درباره ساز و كار حيات ويروسها گفته‌اند خودشان به تنهايى دوام نمى‌آورند بلكه با پيوستن به باكتريها يا ياخته‌هاى زنده بدن جانداران از جمله انسان و تغذيه از آنها مى‌توانند زنده بمانند. بنابراين چندانكه اگر بودجه و اسلحه و برنامه‌اى از پيش تعيين شده از سوى ابرقدرتها در اختيار گروههاى انتحارى گذاشته نمى‌شد آنها به تنهايى نمى‌توانستند اين همه دست‌اندازى كنند، هر يك از ما نيز اگر شرايط درون تن را اصلاح كنيم ويروس نمى‌تواند سبب ابتلا يا مرگ ما شود.

بیستم. به بيان ديگر مى‌توان چنين استنباط كرد اگر ويروس كرونا را به نوعى فقر يا قحطى تشبيه كنيم كسانى كه از نظر مالى امكانات فراوانى داشته باشند از چنگال فقر و مرگ مى‌گريزند. آنانى از ميان مى‌روند كه قوه مهاجرت يا خريد آذوقه‌هاى مقوى و سالم را نداشته باشند. اينكه از ميان ميليونها نفوس ايران گروهى در خط اول مقدم مرگ جان داده‌اند يا مى‌دهند و گروهى در عقب‌ترين سنگرها جاى دارند و از آسيب دور مى‌مانند. مثال ساده آن جنگ دو كشور است كه عده‌اى در منتهااليه مرزها جاى دارند و كمترين آسيب را مى‌بينند. آنانكه از اين كشور دورند كمترين و شايد هيچ آسيبى نمى‌بينند.

بیست و یکم. حال مى‌رسيم به شيوه پيشگيرى و درمان بيمارى كرونا كه چه بايد كرد. عطف به رياضيات حيات اينكه روشهاى پيشگيرى يا درمانهاى متعدّدى مى‌تواند براى اين بيمارى سودمند باشد نشانه تناقض نيست. زيرا ساختار تن آدمى به باور حكماى كهن دست‌كم نُه حالت هست كه تركيب ساده يا مركّب گرم، سرد، خشك، مرطوب و متعادل است كه البته هر يك از آنها مى‌تواند درجه خفيف تا شديد يكم تا چهارم داشته باشد. مشهورترين آنها چهار مزاج بلغمى يعنى سرد و تَر، صفراوى يعنى گرم و خشك، دَمَوى يعنى گرم و تَر و سودايى يعنى سرد و خشك است. قدماء به ترتيب براى اين چهار حالت يكى از چهار فصل سال يعنى زمستان، تابستان، بهار و پاييز را با آن مشابهت داده بوده‌اند كه تمام مختصات هوا فصل مربوطه در اين افراد يافته‌شدنى است.

بیست و دوم. تمثیل آن چنین است. فرض كنيد علاج بيمارى كرونا يك عدد رياضى باشد مثلاً نوزده. به شيوه‌هاى مختلفى مى‌توان به اين عدد دست يافت. شمارگان آن بى‌نهايت است. مثلا بيست منهاى يك، هجده به اضافه يك، سى و هشت تقسيم بر دو، راديكال سيصد و شصت و يك كه همگى ما را به اين عدد مى‌رساند.

بیست و سوم. فهرستوار شمارى از آنچه نگارنده اين سطور مى‌پندارد براى مردمان سودمند است به دست مى‌دهد. با اين توضيح كه قانونى در تندرستى ـ بيمارى وجود دارد كه البته در ديگر اجزاى زندگى نيز كاربردى است. به اين باور رسيده‌ام كه ابتداى هر كار شناسنامه و كارنامه تمامى مسير تا پايان آن است. يعنى آنچه كه آغاز آن با آرامش و خوشى و بى‌دردى است تا پايان چنين است. به عكس آنچه با رنج و اندوه و سختى آغاز مى‌شود تمامى مسير تا پايان با رنج و سختى است. بنابراين هر يك از دستورالعملهاى زير اگر با ساختار و كاركرد بدن شما همراستايى دارد همان را انتخاب كنيد :

1. تركيب تخم كاهو ـ آويشن به نسبت پنج به يك كه يك قاشق غذاخورى آن در كاسه كوچك ماست ريخته و بهم زده  و پس از نيم ساعت  خیس خوردن در دو نوبت پيش از ناهار و پيش از شام به مدّت يك ماه خورده شود. با ذکر این نكته كه مى‌توان تخم كاهو را پيش از مصرف كردن نخست شست. غبارزدايى كرد و پس از خشك شدن همراه آويشن به كار برد.

2. تركيب جو دو سر كه به آن سُلْت هم مى‌گويند با آويشن به نسبت سه به يك كه تركيب حاصله را با هم‌اندازه آن شكر ساييده شده تركيب كرده و مدت يك ماه به اندازه سه قاشق غذاخورى قبل از خواب با چاى شيرين مصرف كنند.

3. خوردن سرکه با غذای روزانه که محمد بن زکریای رازی در زمان پیدایش همه گیریها ایمنی کننده بدن دانسته است . نیز مكيدن سماق هر يك ساعت يك بار مى‌تواند در درمان كرونا سودمند باشد. زيرا در دهان هر كس به تقريب يكصد ميليون ميكروب وجود دارد كه در شرايط تندرستى بدن غير فعالند و به وقت بر هم خوردن تعادل بدن سبب بيمارى مى‌شوند. بنابراين مكيدن سماق نخست برخى ميكروبها را كُشته و احتمالا سبب غيرفعال شدن ويروس كرونا در دهان مى‌شود. اگر هم  سماق بلعيده شود به افزايش ترشی/اسيديته معده كمك مى‌كند كه باز هم  ضدّعفونى كننده است. همزمان به سبب داشتن ويتامين ث مى‌تواند به نوسازى بافتهاى بدن كمك كند و ما را در برابر اين بيمارى ويروسى يارى رساند.

4. مصرف همه‌شبه يك ماه سيراب و شيردان يا سيراب به تنهايى در ساعات پايانى شب چندانكه هيچ چيزى تا صبح روى آن خورده نشود بسيار كارآمد است. زيرا نگارنده اين سطور بيش از بيست و چهار سال است آن را در درمان انواع گلودردهاى چركى، ناراحتيهاى ريوى و انواع آنفلونزا و سرماخوردگى مؤثر يافته است. با اين توضيح كه نبايد پرزهاى سيراب تراشيده شود. توصيه مى‌شود از سيرابهايى استفاده شود كه در مغازه‌ها فروخته مى‌شود زيرا تعداد زيادى از آن با هم طى حدود دوازده ساعت جوشيده  شده است. مى‌توان آن را با نان هم خود امّا وقتى كه گوشتينه‌هاى آن خورده شد در پايان آن باید ته‌كاسه‌اى از آب آن نوشيده شود. ضمنآ نبايد جز نمك چيز ديگرى همراه آن مصرف كرد كه خاصيّت ضدّويروسى آن از ميان خواهد رفت.

5. عطف به آنكه كافور به سبب قوّه عطرگونگى‌اش رخنه‌پذيرى زيادى دارد مى‌توان به شيوه‌هاى مختلفى از خاصيّت ضدّويروسى آن استفاده كرد. يكى اينكه دو تا سه بار در روز آن را به شكل غرغره و دهانشويه استفاده كرد. يعنى پس از مصرف آن را از دهان بيرون افكند. براى اين كار مى‌توان قطعه كوچكی حدود يك قاشق مربّاخورى را در آب جوش حل كرد و استفاده نمود. همچنين مى‌توان از اين تركيب همچون الكل به عنوان دست‌شويه شبيه يك ماده ضدعفونى‌كننده مكرّرآ استفاده نمود. افراد سالخورده و نيز زنان مى‌توانند مقدار كم آن در حدّ يك قاشق چايخورى را در طىّ يك ماه به عنوان پادزهرى براى غلبه ويروس كرونا مصرف كنند.

6. به كارگيرى ميخك براى كسانى كه سفيدپوست يعنى بلغمى يا سرد يا مرطوب هستند يا در مناطق رطوبت‌دار همچون استانهاى گلستان، گيلان و مازندران زندگى مى‌كنند سودمند است. اينكه هر روز ناشتا هفت عدد و به وقت خواب هفت عدد ميخك در دهان گذاشته و آن را در دهان نگاه دارند تا به حدّى برسد كه بافت آن نرم شده و ببلعند.

7. نگارنده این سطور همه روزه دست کم ناشتا از دم کرده چای قرمز با شکر استفاده می کند. جالب این است به سبب تجزیه چربی سبب می شود نیاز به مصرف صبحانه نداشته باشم. همچنین عصرگاه که می نوشم میل به شام شب از میان می رود. به باورم این داروی گیاهی به سبب افزایش ترشی معده و بازگرداندن فعالیت طبیعی به آن و نیز تنبلی زدایی از کبد برای مقابله با کرونا موثر است. پیشنهاد می شود اگر صفرایی مزاج و دموی مزاج هستید ناشتا و عصرگاه و پیش از خواب سه نوبت و اگر کم خون و ضعیف هستید دست کم یک نوبت و خاصه ناشتا استفاده کنید . اگر قند خونتان یا فشارتان پایین است با شکر زیاد و اگر دیابت دارید بدون شکر مصرف کنید.

8. همچنین قدمای بزرگ طب همچون رازی دود دادن کندر یا برگ درخت مورد یا برگ درخت سعد را از میان برنده احتمال خطر همه گیریها می دانسته اند.

9. از موثرترین خوردنیها طین ارمنی یعنی همان گل ارمنی است. این ماده می تواند به سبب التیام بافت ریه در روند کروناستیزی موثر بوده باشد . مصرف خوراکی روزانه آن به اندازه سه بار هر بار یک قاشق چای خوری با یک استکان سکنجبین توصیه می شود.

10. همچنین قدومه به سبب خاصیت نرم کننده مخاط گلو و نیز دوستی با بافت ششها و همزمان سم پایایی و نیز رویارویی با سرطان از بهترین داروهایی گیاهی است که می تواند به شکل دمنوش یا خیسانیده در آب گرم با شکر مصرف شود. نگارنده این سطور طی روزهای گذشته کروناآیی این مفرده گیاهی را در گروه مواد مصرفی روزانه جای داده و آن را موثر یافته است.

11. نیز اگر به عنوان يك دستورالعمل تا پايان عمر و از جمله در روزگار حمله كرونا هر كس بكوشد هيچگاه از ابتداى آغاز به خوردن غذا تا پايان آن آب، نوشابه، ماست، سالاد و ميوه در ميانه غذا تا دو ساعت پس از آن به كار نبرد سبب تقويت معده و افزايش ايمنى بدن خواهد شد. ترتيب غذا خوردن درست همچون يك خيابان يك طرفه كه سالهاى گذشته آن را در درمان بسيارى بيماريها بسترى مناسب يافته‌ام چنين است: آب يا نوشيدنى، ماست و سالاد كه به ترتيب بايد پيش از ناهار و شام خورده شود. آنگاه كه غذا بر سر سفره باشد اگر همه انواع موجود است نخست سوپ يا آش، پختنى ساده مثل پلو و مرغ يا گوشت، كباب‌كردنى‌ها و سرانجام سرخ‌كردنى‌ها مصرف شود. اين فرمول بر اساس سرعت عبور مواد ياد شده از معده است. زيرا اگر چيزى كه زود هضم مى‌شود بعد از چيزى خورده شود كه دشوارهضم است در معده توقّف كرده و به سبب لطافت طبعش گنديده شده و سبب بستر انواع عفونتها مى‌شود.

12 پيشينيان معتقد بوده‌اند روان آدمى فرمانرواى تن است يعنى روان را به سواركار و جسم را به اسب همانند كرده بودند كه هر يك از آن دو مى‌تواند سبب آسيب‌زدن به ديگرى شود امّا ارباب اصلى سوار كار يعنى صاحب اسب است كه مى‌تواند او را بفروشد. بكشد يا گرسنه و تشنه نگاه دارد. بنابراين عطف به آنكه ويروس در شرايط بى‌تعادلى بدن از جمله اضطراب، خشم و نيز ديگر عوامل روانى برهم‌ريزنده بدن ميدان تاخت و تاز پيدا مى‌كند بايد كوشيد از هر آنچه آرامش درون را بر هم مى‌ريزد دورى كرد. يكى از آنها هراس بيهوده از غلبه اين بيمارى است. عمادالدين محمود شيرازى قرن دهمى در رساله آتشك جمله حكيمانه‌اى دارد. اينكه اگر كسى مبتلا به بيمارى سوزاك يا سيفليس شده اگر خودش نداند ديرتر مى‌ميرد تا اينكه او را خبردار كنند. بنابراين بمباران ذهن با داده‌هاى نامعتمد از جملهل درباره كرونا مى‌تواند سبب مرگ زودرس يا ابتلاى بى‌دليل شخص به آن بوده باشد.

بیست و چهارم. با تمثيلى براى يادكرد شماره هشتم اين نوشتار به پايان مى‌رسد. تصور كنيد كسى در خانه‌اش نشسته است و از طريق رسانه‌هاى امروزى از جنگ، قحطى، مرگ و بسيارى اتفاقات تلخ ديگر كشورها يا ديگر شهرها آگاه مى‌شود بى‌آنكه كارى بتواند بكند اندك اندك فرسوده مى‌شود. يكى از زيباترين يادكردهاى پيامبر اسلام(ص) كه ريشه در آيات قرآنى نيز دارد اينكه ايشان به خدا پناه برده است از دانشهايى كه سودى ندارد. منطقآ ايشان مقصودشان اين بوده كه بايد از علوم مضرّ نيز دورى كرد. سخت باور دارم باورهاى نادرست از جمله داده‌هاى نادرستى كه به گوش و چشم ما مى‌رسد مى‌تواند به اندازه ويروس كرونا براى روح و جسم ما خطرناك باشد. اگر پيروان داعش، طالبان، القاعده و ديگر گروههاى كشتارگر جهان داده‌هاى مسموم به ذهن و گوششان رخنه نمى‌كرد بسيار ناايمنى‌هايى كه در كشورهاى منطقه همچون سوريه، عراق، يمن، افغانستان و پاكستان شاهد آن هستيم اتفاق نمى‌افتاد. به يك سخن، بسيارى مردمان جهان قربانيهاى كسانى هستند كه ذهنهايى مسموم دارند و داده‌هاى مسموم را به ديگران همچون ويروس كرونا انتقال مى‌دهند.

بیست و پنجم. طی چند هفته گذشته با استفاده از داده های علمی معتمدان تاریخ طب همچون بقراط و جالینوس و شاپور بن سهل رازی و ابن سینا که برآیند ترکیب برخی از مفرده های شرق آسیا را پادزهر پیشاپیش بسیاری سموم و مقابله با بیماریهای همه گیر می دانسته اند چند نمونه داروی نیروبخش تن با ترکیب 17 تا 20 و در نسخه نهایی بیش از هفتاد مفرده طبی با نام تاجگردون آماده کرده که سبب افزایش پالایش خون و گوارش می شود که به باورم می تواند با پیدایش و نشانه های کرونا هم مقابله کند . امیدوارم پس از آزمایش روی برخی بیماران به عنوان درمان و شماری به عنوان پیشگیری سرانجام مجوز ساخت آن برای مصرف همگانی فراهم شود.

جمعه

16/12/1398ش

اشتراک گذاری

مطالب دیگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *