2020-06-01

اروندرود و خلیج فارس

پیش‌درآمد شادروان علی‌اصغر فقیهی (۱۲۹۲-۱۳۸۲ش) از دانشمندان معاصر ایرانی قلمرو تاریخ ایران  است که نامشان برای نسل جوان، کمتر شناخته شده است. مقالات و تحقیقات علمی ایشان در سالهای پیش و پس از انقلاب به تأیید کارشناسان برجسته علوم انسانی دانشگاه‌ها رسیده  بوده است. دکتر امیرحسین یزدگردی که نماد وسواس […]
2016-11-22
علی اصغر فقیهی

ابوسعید ابوالخیر ـ بایزید بسطامی روزگار ما به گواهی زنده یاد دکتر محمدامین ریاحی

پس از نوزده سال از نخستین روزی که از نزدیک شادروان علی‌اصغر فقیهی را  پاییز ۱۳۷۶ در خانه ساده‌اش در خیابان باجک قم دیدم نوزده سالی گذشته است. شش سال را   با شخص ایشان هماره مانوس و مرتبط بودم . سیزده سالی است حضور ناجسمانی او را در گذر روزها  […]