2020-08-14

پساده سال به یاد شادروان دکتر حسین شهیدزاده

    ۱- پساخوانش سوره فاتحه‌الکتاب و یادکرد درود بر پیامبر فرجامین به یاد بزرگان و فرزانگان و استادان درگذشته  که البته روانشان میان زندگی ما جاری جاری است این یادداشت  پساظهرگاه روز آدینه ۱۳۹۹/۵/۲۳ش به یادبود دهمین سال درگذشت و زنده نگهداشتن نام  مردی  نوشته می‌شود که شوربختانه به […]
2020-07-18

زبان و ادبیات فارسی

 زبان و ادبیات فارسی   غروب جمعه ۱۳۹۹/۴/۲۷ش است. به یاد خاطراتم از  انسم به شاهکارهای زبان و ادب فارسی افتادم که شاهکارهایی جهانی‌اند اما سردرگمی و سوءمدیریت متولیانش سبب بی‌سر و سامانی‌اش همچون نرخ ریال در برابر ارزهای معتبر یا زر و سیم شده است. دریافتم چندانکه با داشتن […]
2020-07-01

مرغ باغ ملکوت، پیراعلی ملکوتی

       مجموعه فرهنگبانان قم سید علی ملکوتی (۱)   ۱ – دیرهنگام  کمی پیشامرگ استاد علی اصغر فقیهی (۱۲۹۲ـ۱۳۸۲ش) با سید علی ملکوتی آشنا شدم.  اول بار روزی بود که به منزل قدیمی ساخت ۱۳۳۴ش ایشان در خیابان باجک قم روبروی مسجد رضویه رفته بودم. مردی ریزنقش، اصیل‌زاده‌نشان، با شرم […]
2020-06-22

پاسدار فرهنگ و حق‌شناسی‌‌پروری‌آموزی آموزگاران قمی… دکتر علی محسنی

 مجموعه فرهنگبانان قم   پاسدار فرهنگ و  حق‌شناسی‌پروری‌آموزی آموزگاران قمی … دکتر علی محسنی (۱)   ۱ – از حدود آذرماه ۱۳۷۶ش که آغاز همنشینی‌ام با شادروان استاد فرزانه و پاک‌سرشت شهرمان علی اصغر فقیهی بود این رابطه مریدی ـ مرادی به درختی پربرگ و بارـ  پرشاخسار ـ پرسایه‌سار بدل […]